Bản tin chăn nuôi

Yêu cầu quảng cáo về sữa A2c được Ủy ban Thương mại Liên bang đề cập

Yêu cầu quảng cáo về sữa  A2c được Ủy ban Thương mại Liên bang đề cập

JIM DICKRELL

THÁNG 10 NĂM 2018

Cục Quảng cáo Quốc gia (The National Advertising Division-  NAD) mới đề cập đến khiếu nại quảng cáo của Công ty sữa A2 (a2MC) cho Ủy ban Thương mại Liên bang (the Federal Trade Commission) sau khi công ty này từ chối tham gia vào cuộc điều trẩn để xem xét những khiếu nại  quảng cáo đó. Các quảng cáo của công ty này dự định tuyên bố rằng sữa A2 "Dễ tiêu hóa hơn" và "Có thể giúp một số người tránh sự khó chịu".

NAD hoạt động dưới sự quản lý của Hội đồng Doanh nghiệp Tốt hơn (Council of Better Business Bureau), và cũng là Tổ chức Điều tra của hội đồng này. Các tuyên bố trên ban đầu được nhận được phản ứng thách thức bởi Liên đoàn Các nhà Sản xuất Sữa Quốc gia (National Milk Producers Federation - NMPF). NMPF khẳng định rằng, các tuyên bố về sữa A2 của công ty A2MC có lỗi vì dựa trên thiết kế nghiên cứu, phương pháp luận và lựa chọn quần thế không đáng tin cậy và cũng không đáng tin về mặt lâm sàng.

Võ Văn Sự dịch từ JIM DICKRELL OCTOBER 23, 2018: a2 Milk Claims Referred to Federal Trade Commission. https://www.milkbusiness.com/article/a2-milk-claims-referred-to-federal-trade-commission

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
 
 
Thiết kế website