Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 99 (Tháng 5/2019)

14/06/2019

MỤC LỤC

TỔNG QUAN

Hiệu quả xây dựng mô hình chăn nuôi vịt VCN/TP - SD, ngan VCN/TP - VS7 theo hướng an toàn sinh học trong nông hộ tại đồng bằng sông Hồng

Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Quý Khiêm,
Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Thùy Linh và Lê Xuân Sơn

DI TRUYỀN - GIỐNG

Khả năng sinh trưởng và sức kháng bệnh của dê Boer và F1 (Boer x Bách Thảo) nuôi tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thanh Hải và Đỗ Hòa Bình

Khả năng sinh trưởng, năng suất thân thịt và chất lượng thịt của lợn thương phẩm MSTP3 và MSTP4

Phạm Duy Phẩm, Trịnh Quang Tuyên,
Trịnh Hồng Sơn và Vũ Văn Quang

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

Đánh giá khả năng sản xuất của gà Móng thương phẩm ở các khẩu phần ăn khác nhau

Ngô Thị Kim Cúc và Hoàng Thị Thúy

Nghiên cứu mức ăn phù hợp cho giai đoạn vịt con và hậu bị của vịt bố mẹ chuyên thịt VSM2227

Lê Thanh Hải, Dương Xuân Tuyển và Hồ Văn Thế 

Ảnh hưởng của bổ sung một số thảo dược vào khẩu phần ăn đến một số chỉ tiêu của gà Ri lai thương phẩm

Đặng Hoàng Lâm, Nguyễn Tài Năng, Đặng Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Hảo, Nguyễn Hồng Thuý, Nguyễn Thị Bích Phương và Bùi Thị Hoàng Yến

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Xác định phương thức thích hợp nuôi gà Mía thương phẩm

Ngô Thị Kim Cúc và Hoàng Thị Thúy

Xác định một số chỉ tiêu sinh lý và sinh hóa máu của vịt Biển 15 - Đại Xuyên nuôi trong môi trường nước ngọt và nước mặn

Vương Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Bá Tiếp và Hoàng Văn Tiệu

Khảo sát chế độ chăm sóc nuôi dưỡng và bệnh rối loạn trao đổi chất ở bò sữa tại Miền Bắc và Miền Nam Việt Nam

Trần Thị Loan, Ngô Đình Tân, Tăng Xuân Lưu,
Phạm Kim Cương và Chu Mạnh Thắng

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi