Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 98 (Tháng 4/2019)

21/05/2019

MỤC LỤC 

TỔNG QUAN

Tóm tắt luật pháp Châu Âu liên quan tới phúc lợi động vật

Tác giả: Ron Dwinger và Bert Lambooij
Người dịch: Chử Văn Tuất, Bùi Khắc Hùng
và Nguyễn Thị Phương Giang

DI TRUYỀN - GIỐNG

Tương quan giữa các tính trạng thân thịt của vịt chuyên thịt SM

Lê Thanh Hải và Dương Xuân Tuyển

Chọn lọc nâng cao năng suất giống gà Ninh Hòa qua các thế hệ

Đồng Sỹ Hùng, Bùi Thị Phượng,
Phạm Ngọc Thảo, Nguyễn Thị Lệ Hằng,
Nguyễn Thanh Nghị và Phạm Đình Phùng

Khả năng sinh trưởng của một số nhóm bê lai chuyên thịt tại Bến Tre

Dương Nguyên Khang, Nguyễn Quốc Trung
và Nguyễn Thanh Hải

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

Khảo sát ảnh hưởng của số lần ăn và khẩu phần hoàn chỉnh (TMR) lên năng suất, chất lượng sữa và bệnh chân móng của bò

Dương Nguyên Khang và Trần Xuân Lam

Xác định mức protein và lysine cho giống gà Ninh Hòa từ 1 - 44 tuần tuổi

Phạm Ngọc Thảo, Đồng Sỹ Hùng, Đinh Thị Quỳnh Liên, Nguyễn Thị Hiệp và Bùi Thị Phượng

Xác định hàm lượng xơ thô thích hợp trong khẩu phần lợn nái mang thai giống ông bà Landrace và Yorkshire

Lã Văn Kính, Đoàn Vĩnh, Lã Thị Thanh Huyền,
Phan Thị Tường Vi và Đoàn Phương Thú
y

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Ảnh hưởng của phương pháp gọt tỉa vết loét ở chân móng đến năng suất, chất lượng sữa và hiệu quả điều trị bệnh chân móng bò

Dương Nguyên Khang và Đặng Hoàng Đạo

Xác định phương thức thích hợp nuôi gà Mía sinh sản

Ngô Thị Kim Cúc, Nguyễn Công Định
và Đoàn Phương Thú
y

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi