Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 97 (Tháng 3/2019)

10/05/2019

MỤC LỤC

DI TRUYỀN - GIỐNG

Đánh giá khả năng sinh trưởng của một số công thức lai bò thịt ba máu

Đoàn Đức Vũ

Năng suất và chất lượng thịt của gà Móng thương phẩm ở hai phương thức chăn nuôi khác nhau

Ngô Thị Kim Cúc và Nguyễn Công Định

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

Tối ưu hóa điều kiện lên men bán rắn khô dầu đậu nành quy mô pilot nhằm nâng cao khả năng sinh tổng hợp Alpha - galactosidase của Lactobacillus fermentum NC1 bằng phương pháp đáp ứng bề mặt

Phạm Huỳnh Ninh, Trần Quốc Tuấn,
Nguyễn Thị Hà, Vũ Minh và Bùi Thị Hồng Chiên

Ảnh hưởng của phương thức nuôi dưỡng bò sữa đến bệnh axit dạ cỏ

Trần Thị Loan, Ngô Đình Tân, Tăng Xuân Lưu,
Phạm Kim Cương và Chu Mạnh Thắng

Ảnh hưởng của việc bổ sung Actisaf® SC 47 STD vào khẩu phần ăn của gà Ác từ 0 đến 9 tuần

Đoàn Phương Thúy, Lê Thị Bích,
Dương Thị Vi và Đoàn Văn Soạn

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Ảnh hưởng của chất kích hoạt A-769662 đến chất lượng tinh trùng gà

Nguyễn Thị Mộng Điệp, Đặng Văn Tẫn,
Phan Phước Minh Hiệp và Nguyễn Thị Hòa

Kết quả khảo sát bệnh xeton huyết (Ketosis) trên đàn bò sữa tại một số trại chăn nuôi thuộc khu vực phía Bắc và phía Nam

Ngô Đình Tân, Tăng Xuân Lưu,Trần Thị Loan, Đặng Thị Dương, Khuất Thị Thu Hà, Phùng Quang Trường, Nguyễn Yên Thịnh, Khuất Thanh Long, Phùng Thị Diệu Linh và Phùng Quang Thản

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số phương pháp xử lý phân bò đến phát thải khí nhà kính

Nguyễn Thị Hồng Trinh, Phạm Minh Quân,
Nguyễn Thị Anh và Đậu Văn Hải

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi