Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 95 (Tháng 01/2019)

12/02/2019

MỤC LỤC

TỔNG QUAN

Mỡ giắt và các yếu tố ảnh hưởng đến sự tích lũy mỡ giắt ở bò thịt

Nguyễn Viết Đôn và Nguyễn Hùng Sơn

Sử dụng Nitrate làm giảm phát thải khí Metan và là nguồn cung cấp Nitơ phi protein cho gia súc nhai lại

Nguyễn Hùng Sơn và Nguyễn Thị Dương Huyền

DI TRUYỀN - GIỐNG

Đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất thịt của gà RiTN

Phạm Thùy Linh, Nguyễn Quý Khiêm, Đặng Đình Tứ, Nguyễn Trọng Thiện, Nguyễn Khắc Thịnh,
Đào Thị Bích Loan, Lê Xuân Sơn, Lê Ngọc Tân,
Nguyễn Duy Trang và Nguyễn Mạnh Hùng

Khả năng sinh trưởng và năng suất thịt của gà lai RiTP tại Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương

Đào Thị Bích Loan, Nguyễn Quý Khiêm, Đặng Đình Tứ, Nguyễn Trọng Thiện, Nguyễn Khắc Thịnh,
Phạm Thùy Linh, Vũ Quốc Dũng, Nguyễn Thị Kim Oanh, Phạm Thị Huệ và Đỗ Thị Kim Dung

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

Xác định thời gian thu cắt, phương pháp và thời gian bảo quản thích hợp đối với cỏ VA06 ủ chua

Nguyễn Xuân Cự, Nguyễn Xuân Huân, Nguyễn Văn Đại, Nguyễn Đức Chuyên, Nguyễn Thị Lan, Vũ Đình Ngoan và Nguyễn Thị Quyên

Ảnh hưởng của Arginine bổ sung đến tăng khối lượng và tỷ lệ tiêu hóa các dưỡng chất trong khẩu phần thỏ lai (Californian x địa phương)

Nguyễn Thị Kim Đông và Nguyễn Văn Thu

Ảnh hưởng của bổ sung Vitamine E trong khẩu phần đến thành tích sinh sản của thỏ thuần Californian

Nguyễn Văn Thu

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Kết quả khảo sát bệnh hạ canxi huyết (Hypocalcemia) trên bò sữa ở điều kiện Vệt Nam

Ngô Đình Tân, Tăng Xuân Lưu, Trần Thị Loan,
Đặng Thị Dương, Khuất Thị Thu Hà,
Phùng Quang Trường, Nguyễn Yên Thịnh, Khuất Thanh Long, Phùng Thị Diệu Linh và Phùng Quang Thản

Hiệu quả kem Nano bạc - Chitosan trong phòng và điều trị bệnh viêm vú bò sữa

Trần Thị Loan, Đặng Thị Dương, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Hoài Châu, Trần Văn Tựa, Đào Trọng Hiền,
Phùng Thị Diệu Linh, Khuất Thị Thu Hà, Nguyễn Bá Tuyên, Tăng Xuân Lưu và Ngô Đình Tân

 

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi