Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 93 (Tháng 11/2018)

10/12/2018

MỤC LỤC

DI TRUYỀN - GIỐNG

Đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất và hiệu quả kinh tế của gà Nòi nuôi theo mô hình thả vườn bán công nghiệp

Nguyễn Tuyết Giang, Đỗ Phương Hướng
và Nguyễn Thị Hạnh Chi

Chọn lọc nâng cao năng suất trứng vịt TC1

Vũ Hoàng Trung, Vương Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Trọng, Hoàng Văn Tiệu, Nguyễn Văn Duy, Mai Hương Thu, Lê Thị Mai Hoa, Đỗ Thị Liên và Đồng Thị Quyên

Chọn lọc nâng cao năng suất trứng vịt TC2

Vũ Hoàng Trung, Vương Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Trọng, Hoàng Văn Tiệu, Nguyễn Văn Duy, Mai Hương Thu, Lê Thị Mai Hoa, Đỗ Thị Liên và Đồng Thị Quyên

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

Ảnh hưởng của mức năng lượng và protein trong khẩu phần đến hiệu quả vỗ béo bò thịt lai 3 máu

Đoàn Đức Vũ

Nghiên cứu sử dụng chất đệm trong nuôi dưỡng bò tiết sữa để giảm axit dạ cỏ

Tăng Xuân Lưu, Nguyễn Yên Thịnh, Ngô Đình Tân,
Đặng Thị Dương, Cao Ngọc Hòa, Khuất Thị Thu Hà,
Khuất Thanh Long, Phùng Thị Diệu Linh,
Phùng Quang Trường và Phùng Quang Thản

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Ảnh hưởng của bổ sung Calcium propionate vào chế độ ăn nhằm hạn chế bệnh Ketosis ở bò sữa

Ngô Đình Tân, Tăng Xuân Lưu, Khuất Thị Thu Hà, Đặng Thị Dương, Khuất Thanh Long, Trần Thị Loan, Phùng Thị Diệu Linh, Phùng Quang Thản và Phùng Quang Trường

Thử nghiệm tác dụng của dung dịch Nano bạc trong phòng trị bệnh viêm tử cung của bò sau khi đẻ

Trần Thị Loan, Đặng Thị Dương, Khuất Thị Thu Hà, Nguyễn Bá Tuyên, Khuất Thanh Long,
Phùng Quang Trường, Phùng Thị Diệu Linh, Cao Ngọc Hòa, Tăng Xuân Lưu, Ngô Đình Tân, Trần Văn Tựa,
Nguyễn Hoài Châu và Đào Trọng Hiền

Ảnh hưởng của việc sử dụng chế phẩm thảo dược Premixhad trong khẩu phần ăn đến khả năng tăng khối lượng, hiệu quả sử dụng thức ăn và khả năng phòng bệnh của lợn con giai đoạn sau cai sữa

Đỗ Văn Hiếu, Phương Thiện Thương và Trần Danh Việt

 

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi