Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 92 (Tháng 10/2018)

02/11/2018

MỤC LỤC

TỔNG QUAN

Bảo vệ đa dạng sinh học và những sáng kiến của Syngenta

Nguyễn Trường Vương và Phạm Đức Hạnh

DI TRUYỀN - GIỐNG

Khả năng sinh trưởng của con lai ở hai công thức lai (Bò đực BBB ´ bò cái HF lai) và (Bò đực BBB ´ bò cái Zebu lai) nuôi tại Ba Vì, Hà Nội

Phùng Quang Trường, Tăng Xuân Lưu, Phùng Thị Diệu Linh, Phùng Quang Thản, Nguyễn Yên Thịnh, Đặng Thị Dương và Ngô Đình Tân

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

Ảnh hưởng của tuổi tới tăng khối lượng và chất lượng thịt bò H’mông khi được vỗ béo qua các lứa tuổi khác nhau bằng khẩu phần theo kiến thức bản địa

Hoàng Xuân Trường, Trịnh Văn Tuấn và Nguyễn Thị Phương

Ảnh hưởng của các mức bổ sung propylene glycol đến phòng bệnh ketosis ở bò tiết sữa

Ngô Đình Tân,  Đặng Thị Dương, Tăng Xuân Lưu,Trần Thị Loan , Khuất Thị Thu Hà, Khuất Thanh Long, Phùng Thị Diệu Linh, Phùng Quang Trường và Phùng Quang Thản

Xác định tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng và giá trị năng lượng trao đổi có hiệu chỉnh Nitơ của bột cá Tra làm thức ăn cho gà Lương Phượng nuôi thịt

Phan Văn Sỹ và Phạm Huỳnh Ninh

Ảnh hưởng của bổ sung hỗn hợp có chứa propionate vào chế độ ăn cho bò cạn sữa nhằm hạn chế ketosis sau khi đẻ

Tăng Xuân Lưu, Phùng Thị Diệu Linh, Ngô Đình Tân,
Cao Ngọc Hòa, Đặng Thị Dương, Khuất Thị Thu Hà,
Khuất Thanh Long, Trần Thị Loan, Phùng Quang Thản và Phùng Quang Trường

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Hiệu quả của Nano bạc trong phòng và trị bệnh viêm móng bò sữa

Ngô Đình Tân, Tăng Xuân Lưu, Khuất Thanh Long, Đặng Thị Dương, Khuất Thị Thu Hà, Trần Thị Loan, Phùng Thị Diệu Linh, Phùng Quang Trường, Nguyễn Hoài Châu, Trần Văn Tựa, Đào Trọng Hiền  và Nguyễn Thị Thanh Hà

Thực trạng chăn nuôi, đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh sản của gà Lạc Sơn - Tỉnh Quảng Bình

Ngô Thị Kim Cúc và Phạm Văn Sơn

 

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi