Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 90 (Tháng 8/2018)

06/09/2018

MỤC LỤC

Trang

DI TRUYỀN - GIỐNG

 

Khả năng sản xuất của giống vịt biển 15 - Đại Xuyên qua ba thế hệ

2

Nguyễn Văn Duy, Vương Thị Lan Anh,
Mai Hương Thu, Đỗ Thị Liên và Đào Anh Tiến

 

Đánh giá khả năng sản xuất của gà lai CLV nuôi tại
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương

13

Phạm Thùy Linh, Nguyễn Quý Khiêm, Đặng Đình Tứ, Nguyễn Trọng Thiện, Nguyễn Khắc Thịnh, Đào Thị Bích Loan, Lê Xuân Sơn, Lê Ngọc Tân, Nguyễn Thị Tình và Trần Thị Thu Hằng

 

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

 

Hiệu quả của việc sử dụng khoáng nano trong nuôi dưỡng lợn con sau cai sữa

22

Lê Văn Huyên, Phạm Kim Cương, Bùi Thị Thu Huyền,
Bùi Thị Hồng, Bùi Thị Thu Hiền, Trần Việt Phương,
Đào Thị Phương, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Hoài Châu, Trần Văn Tựa và Đoàn Quang Hà

 

Sử dụng bột cá tra thay thế bột cá biển trong khẩu phần thức ăn nuôi gà thịt

33

Phan Văn Sỹ, Phạm Huỳnh Ninh,
Nguyễn Thị Kiều Diễm và An Ngọc Ninh

 

Xác định nhu cầu Lysine tiêu hóa hồi tràng tiêu chẩn
của lợn lai [(Pietrain x Duroc) x (Landrace x Yorkshire)]
giai đoạn 30-50 kg

41

Đào Thị Bình An và Hồ Trung Thông

 

Ảnh hưởng của bổ sung chế phẩm sinh học Milk feed đến khả năng sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn của lợn nuôi thịt

50

Trần Văn Thăng, Nguyễn Hưng Quang và Nguyễn Hữu Hòa

 

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

 

Đa hình di truyền gen MX1 và MX2 ở 15 giống lợn bản địa Việt Nam

59

Nguyễn Văn Ba, Trần Thị Thu Thủy,
Lê Quang Nam, Nguyễn Văn Hậu và Phạm Doãn Lân

 

Ảnh hưởng của một số phương pháp quản lý phân bò đến phát thải khí nhà kính

67

Phạm Minh Quân, Đậu Văn Hải,
Nguyễn Thị Anh và Nguyễn Thị Hồng Trinh

 

Nghiên cứu thời gian bảo quản thịt lườn gà tươi bằng hỗn hợp muối Natri Lactat và muối Natri Tripolyphotphat (STPP) ở nhiệt độ phòng (25-32°C)

76

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Trần Thị Mai Phương,
Lại Mạnh Toàn, Hoàng Thị Hạnh, Nguyễn Văn Tấn,
Trịnh Duy Linh,Trần Quốc Khánh và Nguyễn Thị Tam

 

Hiệu quả của chế phẩm ADE trứng bổ sung trong chăn nuôi đến năng suất và chất lượng trứng trên đàn gà đẻ

87

Trần Đức Hoàn, Đoàn Thị Thảo và Hoàng Thị Thu

 

Video

Bảng tin giá cả thị trường

Đang cập nhậtBảng tin xuất bán con giống

Đang cập nhật


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi