Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 88 (Tháng 6/2018)

10/07/2018

MỤC LỤC

TÊN BÀI

TÁC GIẢ

TỔNG QUAN

Bổ sung thức ăn thảo dược ức chế vi sinh vật sinh mêtan dạ cỏ làm giảm phát thải khí nhà kính trong chăn nuôi bò

Chu Mạnh Thắng

DI TRUYỀN - GIỐNG

Chọn tạo hai dòng vịt chuyên thịt cao sản (V52 và V57) phục vụ phương thức chăn nuôi thâm canh

Lê Thanh Hải, Dương Xuân Tuyển và Hồ Văn Thế

Hiệu quả áp dụng giải pháp kỹ thuật giống và sinh sản trong chăn nuôi trâu tại Thanh Chương, Nghệ An

Phạm Văn Sơn, Phạm Văn Giới, Ngô Thị Kim Cúc và
Trần Thị Minh Hoàng

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

Ảnh hưởng của khoảng cách trồng và mức phân chuồng đến năng suất, chất lượng cỏ Panicum maximum CVHamil

Nguyễn Thị Thủy, Phí Như Liễu và Nguyễn Văn Tiến

Ảnh hưởng của bột thịt vụn cá tra (Pangasius hypophthalmus) thủy phân và một số chất bổ sung trong khẩu phần đến sinh trưởng và chất lượng thịt lợn

Nguyễn Thị Thủy

Ảnh hưởng của mật độ trồng, lượng bón đạm đến sinh trưởng và phát triển của giống cỏ Guatemala (Tripsacum laxum)

Lê Văn Hà, Vũ Quang Giảng, Hồ Văn Trọng và Bùi Văn Hảo

Xác định thời gian thu cắt để chế biến cỏ khô và thời gian bảo quản thích hợp đối với hai giống cỏ Brachiaria ruziziensis và Brachiaria decumbens

Khương Văn Nam, Đặng Thúy Nhung, Nguyễn Xuân Cự, Nguyễn Văn Đại, Nguyễn Thị Lan, Bùi Việt Phong, Phạm Kim Cương, Nguyễn Thiện Trường Giang, Vũ Minh Tuấn và Tống Văn Giang

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Kết quả cải tiến kỹ thuật thụ tinh nhân tạo để nâng cao tỷ lệ sinh sản của trâu

Nguyễn Công Định, Tạ Văn Cần, Nguyễn Văn Đại, Vũ Đình Ngoan, Nguyễn Đức Chuyên, Nguyễn Huy Huân, Trần Trung Thông và Ngô Thị Kim Cúc

Đánh giá hiện trạng chăn nuôi dê tại tỉnh An Giang

Nguyễn Bình Trường, Nguyễn Trần Phước Chiến, Nguyễn Chí Phúc và Phạm Huỳnh Khiết Tâm

 

Liên hệ đặt mua tạp chí

Video

Bảng tin giá cả thị trường

Đang cập nhậtBảng tin xuất bán con giống

Đang cập nhật


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi