Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 119 (Tháng 01/2021)

08/02/2021

MỤC LỤC

Trang

DI TRUYỀN - GIỐNG

 

Khả năng sinh trưởng và năng suất sinh sản của lợn VCN15 và VCN16

1

Trịnh Hồng Sơn, Phạm Duy Phẩm, Trịnh Quang Tuyên, Vũ Văn Quang, Lê Văn Sáng, Hoàng Đức Long, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Long Gia, Bùi Thị Tư và Lý Thị Thanh Hiên

 

Xác định thời điểm giết thịt thích hợp đối với gà Móng

12

Ngô Thị Thu Hiền, Vũ Chí Thiện,
Trần Trung Thông và Phạm Thị Bích Hường

 

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

 

Năng suất sinh trưởng và khả năng ăn vào của dê Bách Thảo lai được nuôi theo phương thức bán chăn thả tại thành phố Trà Vinh

25

Nguyễn Thị Mộng Nhi và Nguyễn Văn Sỉ Lâm

 

Xác định thời điểm thu hoạch thích hợp và phương pháp ủ chua thân cây ngô LVN-10 làm thức ăn
cho gia súc

35

Nguyễn Văn Tiến, Phạm Văn Quyến,
Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Thị Ngân, Bùi Ngọc Hùng, Giang Vi Sal và Đoàn Đức Vũ

 

Ảnh hưởng của các mức bổ sung thức ăn tinh đến khả năng tăng khối lượng của trâu Bảo Yên nuôi thương phẩm giai đoạn 13-24 tháng tuổi

45

Nguyễn Công Định, Đặng Vũ Hòa, Phạm Hải Ninh,
Nguyễn Khắc Khánh, Phạm Đức Hồng,
Nguyễn Quyết Thắng và Trần Trung Thông

 

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

 

Đánh giá ảnh hưởng của phương thức chăn nuôi trong chăn nuôi quy mô trang trại nhỏ đến bệnh axit dạ cỏ của bò sữa

56

Trần Thị Loan, Tăng Xuân Lưu,
Ngô Đình Tân, Phạm Kim Cương và Chu Mạnh Thắng

 

THÔNG TIN

 

Công tác ging vt nuôi ca Vit Nam

64

Nguyễn Văn Đức

 

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi