Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 118 (Tháng 12/2020)

25/01/2021

MỤC LỤC

Trang

TỔNG QUAN

 

Thách thức và định hướng nghiên cứu Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi của Việt Nam

1

Lã Văn Kính

 

DI TRUYỀN - GIỐNG

 

Chọn lọc ổn định năng suất vịt chuyên thịt dòng mái V27

13

Lê Thanh Hải, Dương Xuân Tuyển và Lê Văn Trang

 

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

 

Nghiên cứu chế biến vỏ quả chanh leo làm thức ăn cho bò sữa tại Mộc Châu - Sơn La

24

Lê Văn Hà, Nguyễn Văn Quang và Nguyễn Xuân Trạch

 

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

 

Nghiên cứu xác định môi trường pha loãng và
phương pháp đông lạnh tinh dịch cừu trong sản xuất tinh cọng rạ

34

Đào Văn Lập, Lê Bá Quế, Phùng Thế Hải, Lương Anh Dũng, Nguyễn Thị Thu Hòa, Phạm Vũ Tuân, Lê Thị Loan, Phan Văn Hải, Kiều Thắng và Đỗ Chiến Thắng

 

Abstract 2020

45

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi