Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 114 (Tháng 8/2020)

05/01/2021

MỤC LỤC

Trang

TỔNG QUAN

 

Môi trường và an toàn sinh học của một số giải pháp xử lý xác chết vật nuôi

2

Nguyễn Thành Trung

 

DI TRUYỀN - GIỐNG

 

Kết quả chọn tạo hai dòng vịt biển tại trại vịt giống VIGOVA phục vụ sản xuất tại các vùng bị xâm ngập mặn

15

Lê Thanh Hải, Lê Văn Trang, Dương Xuân Tuyển, Phạm Thị Như Tuyết, Nguyễn Thanh Sơn và Nguyễn Văn Duy

 

Đặc điểm ngoại hình và kh năng cho tht thương phẩm của 3 tổ hợp lai các giống gà nội MD1.BĐ, MD2.BĐ, MD3.BĐ

29

Lê Văn  Dư

 

Chọn lọc tạo hai dòng gà Mía qua 4 thế hệ

40

Nguyễn Quý Khiêm, Phạm Thùy Linh, Đào Thị Bích Loan, Trần Ngọc Tiến, Lê Xuân Sơn, Phạm Thị Lụa, Nguyễn Trọng Thiện, Lê Ngọc Tân, Vũ Quốc Dũng, Đặng Đình Tứ, Nguyễn Thị Hoài Thu, Phạm Thị Huệ và Nguyễn Thị Minh Hường

 

Chọn lọc tạo hai dòng gà Ai Cập qua 4 thế hệ

53

Nguyễn Quý Khiêm, Phạm Thùy Linh, Trần Ngọc Tiến, Đào Thị Bích Loan, Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Minh Hường, Nguyễn Thị Yến và Phạm Thị Huệ

 

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

 

Ảnh hưởng của các mức bổ sung Tanin từ phụ phẩm chế biến chè đến tỷ lệ tiêu hóa in vivo, tăng khối lượng và phát thải khí mê-tan từ dạ cỏ bò thịt nuôi vỗ béo

64

Lê Tuấn An, Chu Mạnh Thắng và Trần Hiệp

 

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi