Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 113 (Tháng 7/2020)

25/01/2021

MỤC LỤC

Trang

DI TRUYỀN - GIỐNG

 

Đặc điểm sinh lý sinh dục và khả năng sinh sản của trâu cái đầm lầy Thái Lan nhập nội nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi Miền núi - Thái Nguyên

2

Nguyễn Đức Chuyên, Nguyễn Văn Đại, Nguyễn Huy Huân, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Huy Đến, Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Gia Huân

 

Khả năng thích nghi, sinh trưởng, sinh sản của giống bò Senepol nhập nội nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu Bò và
Đồng cỏ Ba Vì - Hà Nội

14

Phùng Quang Trường, Phùng Thị Diệu Linh,
Lê Văn Thực, Ngô Đình Tân và Tăng Xuân Lưu

 

Khả năng sinh trưởng, đặc điểm sinh lý sinh dục, năng suất sinh sản của lợn nái lai LRVCN-MS15 và YVCN-MS15

25

Phạm Duy Phẩm, Trịnh Hồng Sơn, Trịnh Quang Tuyên, Nguyễn Ngọc Minh, Vũ Văn Quang, Hoàng Đức Long,
Lý Thị Thanh Hiên, Bùi Thị Tư, Nguyễn Long Gia
và Lê Văn Sáng

 

Năng suất sinh sản và sinh trưởng của đàn hạt nhân lợn Mẹo thế hệ II

35

Ngô Thị Kim Cúc, Phạm Sỹ Tiệp, Hoàng Thị Phi Phượng,  Nguyễn Văn Trung và Thái Khắc Thanh

 

Năng suất sinh sản và sinh trưởng của đàn hạt nhân lợn Cỏ qua 3 thế hệ

43

Ngô Thị Kim Cúc, Phạm Sỹ Tiệp, Hoàng Thị Phi Phượng, Nguyễn Văn Trung và Lê Đình Phùng

 

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

 

Nghiên cứu xây dựng khẩu phần ăn phù hợp cho vịt Hòa Lan sinh sản với nguồn nguyên liệu địa phương

51

Nguyễn Thị Hồng Trinh, Đậu Văn Hải,
Lê Bá Chung, Nguyễn Viết Nguyên và Hoàng Tuấn Thành

 

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

 

Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm vi sinh trong đệm lót chuồng nuôi đến khả năng sản xuất của vịt Hòa Lan

64

Đậu Văn Hải, Nguyễn Thị Anh, Phạm Minh Quân, Nguyễn Viết Nguyên và Hoàng Tuấn Thành

 

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi