Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 107 (Tháng 01/2020)

15/02/2020

MỤC LỤC

Trang

DI TRUYỀN - GIỐNG

 

Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của đàn hạt nhân giống vịt Bầu Bến

2

Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Thị Thúy Nghĩa,
Nguyễn Đức Trọng,Vương Thị Lan Anh và Lê Thị Mai Hoa

 

Nghiên cứu khả năng sản xuất của gà DA15-16 qua các thế hệ

12

Phạm Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Mười, Trần Quốc Hùng, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Thị Hải, Chu Thị Thanh Thủy, Ngô Thị Tố Uyên và Trần Thị Thu Hằng

 

Năng suất sinh sản của giống thuần, lai giữa hai giống lợn Landrace, Yorkshire và ưu thế lai của tổ hợp lai (LY), (YL)

22

Vũ Văn Quang, Lê Văn Sáng,
Hoàng Đức Long và Trần Phú Thành

 

Một số đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của nhóm bò lai hướng thịt tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

32

Phạm Văn Quyến, Giang Vi Sal, Bùi Ngọc Hùng,
Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Ngọc Hải, Trần Văn Phong,
Huỳnh Văn Thảo và Trầm Thanh Hải

 

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

 

Ảnh hưởng của việc bổ sung khoáng vi lượng dưới dạng nano đến năng suất sinh sản của lợn nái

40

Lê Văn Huyên, Bùi Thị Thu Huyền, Ninh Thị Huyền, Bùi Thị Hồng và Nguyễn Hoài Châu

 

Tiềm năng sử dụng vỏ chanh leo làm thức ăn cho gia súc nhai lại

49

Lê Văn Hà, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Xuân Trạch,
Bùi Quang Tuấn và Trần Hiệp

 

Nghiên cứu các mức năng lượng và protein trong khẩu phần ăn hỗn hợp hoàn chỉnh (TMR) cho bê lai F1 (BBB ´ lai Sind) giai đoạn 6 - 12 tháng tuổi

59

Cù Thị Thiên Thu, Đặng Thái Hải và Bùi Quang Tuấn

 

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

 

Đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình chế biến trứng Bắc Thảo quy mô 1500 quả/mẻ tại Hà Nội

70

Lại Mạnh Toàn, Bùi Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Hoàng Thị Hạnh, Nguyễn Văn Tấn và Trịnh Duy Linh

 

Ảnh hưởng của các yếu tố cá thể và mùa vụ đến khả năng sản xuất tinh dịch của trâu Chiêm Hóa - Tuyên Quang

77

Nguyễn Hưng Quang, Trần Huê Viên, Trần Thị Hoan , Hồ Bích Ngọc, Đinh Thị Hồng Chiêm và Nguyễn Văn Đại

 

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi