Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 103 (Tháng 9/2019)

20/10/2019

MỤC LỤC

Trang

DI TRUYỀN - GIỐNG

 

Đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng và sinh sản của lợn Lũng Pù, lợn Vân Pa và lợn Sóc

2

Đào Thị Bình An, Cao Đình Tuấn,
Phạm Sỹ Tiệp, Dương Thị Oanh và Trịnh Phú Cử

 

Khả năng sinh trưởng của lợn DVN1 (♂ Duroc sinh trưởng ´ ♀ Duroc mỡ giắt) và DVN2 (♂ Duroc mỡ giắt ´ ♀ Duroc sinh trưởng)

13

Trịnh Hồng Sơn, Somlith Phonesavath,
Đỗ Đức Lực và Cù Thị Thiên Thu

 

Khả năng sản xuất của vịt Biển thương phẩm 15 - Đại Xuyên nuôi trong môi trường nước ngọt và nước mặn

21

Vương Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Duy,
Mai Hương Thu, Nguyễn Văn Tuấn và Hoàng Văn Tiệu

 

 

Khả năng sinh trưởng của lợn YVN1 (♂ Yorkshire Pháp ´ ♀ Yorkshire Mỹ) và YVN2 (♂ Yorkshire Mỹ ´ ♀ Yorkshire Pháp) nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương

35

Trịnh Hồng Sơn, Phạm Duy Phẩm, Touy Noymany, Hà Xuân Bộ và Nguyễn Tiến Thông

 

 

Một số đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà mái lai hai giống VCN-Z15 ´ LV

44

Dương Thanh Tùng, Phạm Công Thiếu, Nguyễn Huy Đạt, Nguyễn Thị Mười và Lê Thị Thúy Hà

 

Khả năng sản xuất của gà DA15 - 15 qua các thế hệ

55

Nguyễn Thị Mười, Phạm Thị Thanh Bình, Trần Quốc Hùng, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Hải, Đào Đoan Trang và Lê Thị Thúy Hà

 

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

 

Xác định tỷ lệ protein thích hợp trong thành phần thức ăn bổ sung cho ong mật (Apis mellifera)

64

Trương Anh Tuấn, Bùi Trọng Diễn, Nguyễn Thông Thành, Phạm Văn Mạnh và Nguyễn Quốc Hùng

 

Ảnh hưởng của mức bổ sung ngọn bột lá keo dậu (Leucaena leucocephala) vào khẩu phần đến phát thải mêtan, tăng khối lượng và hiệu quả chuyển hóa thức ăn của bò lai Sind sinh trưởng

74

Phạm Quang Ngọc, Phạm Kim Cương, Lê Văn Hùng,
Lưu Thị Thi, Nguyễn Thiện Trường Giang và Bùi Thị Thu Hiền

 

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

 

Hiện trạng chăn nuôi bò thịt của các nông hộ tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

88

Đậu Văn Hải, Nguyễn Thị Hồng Trinh, Lê Bá Chung,
Phạm Minh Quân và Nguyễn Thị Anh

 

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi