HTQT

Viện Chăn nuôi ban hành Quy chế quản lý hoạt động Hợp tác quốc tế

Viện Chăn nuôi ban hành Quy chế quản lý hoạt động Hợp tác quốc tế
Quyết định số 213/QĐ-VCN-KHHTQT ngày 08/6/2014 về việc Ban hành Quy chế quản lý hoạt động Hợp tác quốc tế

Quyết định số 213/QĐ-VCN-KHHTQT ngày 08/6/2014 về việc Ban hành Quy chế quản lý hoạt động Hợp tác quốc tế

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
Thiết kế website