Tuyển sinh

Viện Chăn Nuôi tổ chức thi tuyển Nghiên cứu sinh năm 2016 (đợt 2)

Viện Chăn Nuôi tổ chức thi tuyển Nghiên cứu sinh năm 2016 (đợt 2)

Ngày 14/9/2016, tại Hội trường tầng 2, Viện Chăn Nuôi đã tổ chức buổi xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2016 (đợt 2), theo Quyết định số 585/QĐ-VCN-ĐTTT ngày 05/9/2016 về việc Thành lập các Tiểu ban xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2016. Buổi xét tuyển đã được thực hiện nghiêm túc và đúng quy định của Hội đồng xét tuyển.
Thông báo Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt II năm 2015 của Viện Chăn nuôi

Thông báo Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt II năm 2015 của Viện Chăn nuôi

Thông báo Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt II năm 2015 của Viện Chăn nuôi
Viện Chăn Nuôi họp Hội đồng tuyển sinh đánh giá kết quả công tác tuyển sinh đợt 1 năm 2015

Viện Chăn Nuôi họp Hội đồng tuyển sinh đánh giá kết quả công tác tuyển sinh đợt 1 năm 2015

Chiều ngày 23 tháng 4 năm 2015, Hội đồng tuyển sinh Viện Chăn nuôi đã tổ chức buổi đánh giá và báo cáo kết quả công tác tuyển sinh đợt 1 năm 2015 do đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Viện trưởng Viện Chăn nuôi chủ trì.
Viện Chăn Nuôi tổ chức công tác tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 khóa 21 năm 2015

Viện Chăn Nuôi tổ chức công tác tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 khóa 21 năm 2015

Sáng ngày 7 tháng 4 năm 2015, tại Viện Chăn nuôi, Hội đồng tuyển nghiên cứu sinh đã tổ chức buổi khai mạc tuyển nghiên cứu sinh năm 2015. Tới dự buổi khai mạc có TS. Nguyễn Thanh Sơn – Viện trưởng, TS. Phạm Công Thiếu - Phó Viện trưởng, các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh, lãnh đạo phòng Đào tạo Thông tin, các Thầy, Cô trong hội đồng tiểu ban chuyên môn và các ứng viên dự tuyển nghiên cứu sinh.

DANH MỤC MỘT SỐ ĐỀ TÀI/DỰ ÁN CÓ THỂ KẾT HỢP ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2014 CỦA VIỆN CHĂN NUÔI

ĐỀ TÀI/DỰ ÁN CÓ THỂ KẾT HỢP ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2014 CỦA VIỆN CHĂN NUÔI
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
Thiết kế website