TTNC và PTCN miền Núi

Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi Miền núi tổng kết công tác năm 2017

Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi Miền núi tổng kết công tác năm 2017

Ngày 26/12/2017, Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi Miền núi tổng kết công tác năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018. Tới dự Lễ tổng kết có đại diện các Phòng, Bộ môn trong Viện; Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm.

Năm 2017, Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có nhiều tiến triển tốt so với năm 2016. Trung tâm đã triển khai được 3 đề tài, Dự án cấp Bộ (phối hợp); 1 đề tài thuộc chương trình Tây Bắc (phối hợp), 1 Dự án Khuyến nông trung ương, triển khai dự án giống trâu, triển khai 2 lớp tập huấn TOT khuyến nông. Đã phối hợp với 3 tỉnh để xây dựng và bảo vệ thành công 3 dự án nông thôn miền núi bắt đầu năm 2018. Tổ chức nuôi dưỡng chăm sóc tốt đàn gia súc, gia cầm, thủy cầm không để dịch bệnh xảy ra. Công tác đời sống, việc làm ổn định.

Kế hoạch và nhiệm vụ năm 2018 của Trung tâm: Tiếp tục triển khai nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện giao; Thực hiện triển khai dự án Khuyesn nông Trung ương do đơn vị chủ trì; Tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
 
 
Thiết kế website