Nhóm Giống

TRÂU LAI

TRÂU LAI
TRÂU LAI

TRÂU LAI F1

+ Nguồn gốc, xuất xứ:

Là sản phẩm của đề tài “Nghiên cứu phát triển trâu lai F1”.Trâu lai F1 là con lai được tạo ra giữa trâu đực Murrahi x trâu cái Việt Nam. Trâu lai F1 được nuôi ở nhiều nơi như Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Sông Bé,… Trâu có có khả năng sinh trưởng, sinh sản, cho thịt, sữa và cày kéo tốt. Trâu lai F1 có khả năng thích nghi rộng rãi, khả năng sử dụng thức ăn thô xanh cao, chịu đựng kham khổ tốt thích hợp với điều kiện nuôi dưỡng của nông dân.

+ Một số chỉ tiêu kinh kế kỹ thuật chủ yếu:

- Khối lượng trưởng thành: 500 – 550 kg

-Tỷ lệ thịt xẻ: 49,1 - 52,9%

-Tỷ lệ thịt tinh: 39,1 - 43,5%,

+ Hiệu quả kinh tế khi ứng dụng:

- Khối lượng tăng hơn so với trâu nội 20 – 30%.

- Tỷ lệ thịt tinh tăng hơn trâu nội 3 – 4%

+ Điều kiện, địa bàn áp dụng:

- Áp dụng với tất cả các vùng miền trong cả nước.

 

 

 

Giá bán: 0 đ

Lượt xem:

TRÂU LAI F1

 

Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Miền núi - Viện Chăn Nuôi

Địa chỉ: Xã Bình Sơn – Thị xã Sông Công - tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0280.3861165; 0280.3509.084;   FAX: 0280.3862.930

Email: bavan60@gmail.com)

Sản phẩm cùng loại
Giống dê Saanen

Giống dê Saanen

Giá bán: 0 đ
Giống dê Bách Thảo

Giống dê Bách Thảo

Giá bán: 0 đ
Giống cừu Phan Rang:

Giống cừu Phan Rang:

Giá bán: 0 đ
Giống cừu Doper

Giống cừu Doper

Giá bán: 0 đ
Thỏ California

Thỏ California

Giá bán: 0 đ
Giống dê Alpine

Giống dê Alpine

Giá bán: 0 đ
Thỏ Newzealand

Thỏ Newzealand

Giá bán: 0 đ
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
 
Thiết kế website