Viện Chăn nuôi tổng kết công tác năm 2019 của khối văn phòng Viện

07/01/2020

Sáng ngày 7/1/2020 tại hội trường lớn, Viện Chăn nuôi đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có: TS.Phạm Công Thiếu – Viện trưởng Viện Chăn nuôi; TS. Ngô Thị Kim Cúc – Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của khối văn phòng Viện.

Văn phòng Viện là đơn vị nghiên cứu khoa học với tổng số lao động 126 người, trong đó có 1 Phó giáo sư, 18 tiến sỹ, 57 thạc sỹ, 39 đại học; Về lĩnh vực hoạt động chuyên môn chủ yếu về Di truyền giống vật nuôi; đa dạng sinh học và động vật quý hiếm; Dinh dưỡng, thức ăn chăn nuôi; Nghiên cứu hệ thống và môi trường chăn nuôi; Phòng thí nghiệm về phân tích thức ăn và sản phẩm chăn nuôi; Trung tâm nghiên cứu Ong; 3 phòng chức năng.

Năm 2019 Viện Chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn về thị trường, dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn Châu phi đã ảnh hưởng lớn đến các đề tài nghiên cứu của văn phòng Viện. Bên cạnh những khó khăn, văn phòng Viện luôn được sự quan tâm giúp đỡ và sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp, của các đơn vị quản lý, văn phòng Viện đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra: Năm 2019 văn phòng Viện được giao 46 nhiệm vụ khoa học công nghệ, trong đó nhiệm vụ cấp nhà nước là 4 nhiệm vụ, nhiệm vụ cấp Bộ là 13, hợp tác trong nước là 18, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng là 11. Hiện nay các nhiệm vụ khoa học công nghệ đang được triển khai theo đúng tiến độ phê duyệt.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Phó Viện trưởng - TS.Ngô Thị Kim Cúc phát biểu tại Hội nghị

Phó Viện trưởng - TS.Ngô Thị Kim Cúc trao danh hiệu thi đua cho cán bộ đạt danh hiệu thi đua trong năm

Khâu Thị Định

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi