Viện Chăn nuôi làm việc với Quận Hội Cựu chiến Binh quận Bắc Từ Liêm

20/07/2020

Ngày 20/7/2020, Tại Hội trường của Viện, ban Giám đốc Viện đã tiếp và làm việc với Quận Hội Cựu chiến binh quận Bắc Từ Liêm. Tham dự buổi làm việc có Viện trưởng – TS. Phạm Công Thiếu; Đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch Quận Hội cựu chiến binh quận Bắc Từ Liêm và các đồng chí có liên quan.

Buổi làm việc diễn ra với 2 nội dung chính:

+ Đại diện Quận Hội cựu chiến binh công bố Quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Viện Chăn nuôi cho đồng chí Đào Hùng Giang

+ Đại diện Quận Hội cựu chiến binh công bô Quyết định bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Viện Chăn nuôi cho đồng chí Nguyễn Văn Truyền và chức danh Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Viện Chăn nuôi cho đồng chí Phan Văn Hiệp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Viện trưởng TS.Phạm Công Thiếu ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Hội, sự phối kết hợp giữa Hội với các tổ chức trong Viện rất chặt chẽ và có tinh thần trách nhiệm cao trong đợt phòng chống dịch covid19 vừa qua.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch Quận Hội cựu chiến binh quận Bắc Từ Liêm công bố QĐ miễn nhiệm và QĐ Bổ nhiệm

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch Quận Hội cựu chiến binh quận Bắc Từ Liêm trao QĐ miễn nhiệm ông Đào Hùng Giang

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch Quận Hội cựu chiến binh quận Bắc Từ Liêm trao QĐ cho ông Nguyễn Văn Truyền

Khâu Thị Định

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi