Viện Chăn nuôi ký kết thỏa thuận hợp tác liên kết đào tạo với Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

17/02/2020

Ngày 14/02/2020, Viện Chăn nuôi đã ký kết thỏa thuận hợp tác liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học với Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Tham dự buổi lễ, về phía Viện Chăn nuôi có Viện trưởng - TS. Phạm Công Thiếu, Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT - TS. Chu Mạnh Thắng và TS. Hoàng Thị Phi Phượng. Đại diện cho Phân  hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai là Giám đốc - PGS.TS. Hoàng Văn Hùng, Phó giám đốc - PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hà, Phó giám đốc - TS. Vũ Thị Bình, Phó trưởng phòng Đào tạo, Nghiên cứu Khoa học và HTQT – ThS. Nguyễn Hoàng  và các cán bộ phụ trách.

Tại buổi lễ, đại diện hai bên đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Viện trưởng Viện Chăn nuôi và Giám đốc Phân  hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai cùng nhất trí phương châm hai đơn vị sẽ tạo điều kiện để cán bộ khoa học của đơn vị này tham gia vào công tác đào tạo và nghiên cứu của đơn vị kia, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên và nghiên cứu sinh được đến tham quan, học tập và làm việc tại mỗi đơn vị.

Viện Chăn nuôi đã hợp tác đào tạo với nhiều trường đại học trong và ngoài nước. Bởi vậy, Viện trưởng kỳ vọng các chương trình hợp tác, cụ thể với Phân  hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai có thể được triển khai sớm dựa trên biên bản đã ký ngày hôm nay.

Lễ ký kết hợp tác giữa Viện Chăn nuôi và Phân  hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai đã kết thúc tốt đẹp, mở ra cơ hội liên kết chặt chẽ, hợp tác lâu dài giữa hai cơ quan trong đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm tận dụng triệt để mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Hoàng Thị Phi Phượng

Video

Bảng tin giá cả thị trường

Đang cập nhậtBảng tin xuất bán con giống

Đang cập nhật


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi