Viện Chăn nuôi dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình Nông thôn Miền núi giai đoạn 2016 – 2025

13/11/2020

Hôm nay 13/11/2020, tại Trung tâm Hội nghị TP Bắc Giang, Bộ KHCN phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2016-2025.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị (ảnh - TS. Nguyễn Trọng Tuyển)

Tham dự Hội nghị, phía VCN có Đại diện Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế; một số đơn vị thuộc Viện: Trung tâm nghiên cứu Bò và đồng cỏ Ba vì, Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi Miền núi…

Chương trình Nông thôn Miền núi giai đoạn 2016-2025 tập trung vào 3 nội dung chính: (1) Ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ thông qua các mô hình cụ thể phù hợp với từng vùng nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số. (2) Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ phục vụ hoạt động ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số. (3) Xây dựng tài liệu, dữ liệu về các tiến bộ khoa học và công nghệ, thực hiện các hoạt động truyền thông phổ biến kiến thức khoc học công nghệ. Bộ khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện Chương trình. Viện Chăn nuôi là 1 đơn vị tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ, phối hợp chuyển giao các TBKT và công nghệ mới về lĩnh vực chăn nuôi. Viện đã triển khai 36/71 dự án, chiếm 51% tổng số dự án thuộc lĩnh vực chăn nuôi của chương trình trong giai đoạn 2016-2020. Thông qua các dự án, Viện đã chuyển giao 135 quy trình công nghệ về giống, TACN, thú y phòng bệnh, quy trình thụ tinh nhân tạo...... Bên cạnh đó, Viện đã đào tạo 136 kĩ thuật viên, tập huấn cho 3750 lượt nông dân và cán bộ cơ sở, tạo công ăn việc làm cho hàng vạn lao động tại các địa bàn triển khai, lan tỏa nhanh và hiệu quả các TBKT, công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất. Các kết quả từ các dự án Viện đã triển khai, Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá rất cao sự phối hợp và thực hiện dự án của Viện.

Tham gia Hội nghị sơ kết, Viện Chăn nuôi có 2 báo cáo tham luận (Kết quả thực hiện Chương trình Nông thôn miền núi giai đoạn 2016 – 2020 của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ; Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020) và tham gia gian hàng giới thiệu sản phẩm Khoa học công nghệ của Viện.

Một số hình ảnh gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm của Viện

Gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm (ảnh - Nguyễn Thị Thanh)

Gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm (ảnh - Nguyễn Thị Thanh)

Gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm (ảnh - Nguyễn Thị Thanh)

Khâu Thị Định _ Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi