Họp Tiểu ban xây dựng đề án ưu tiên số 5, thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045

03/11/2020

Hôm nay 3/11/2020, Tại Hội trường của Viện Chăn nuôi, số 9 Tân Phong, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội tổ chức cuộc họp xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hiệu quả hoạt động Khoa học công nghệ, khuyến nông và tăng cường năng lực quản lý ngành chăn nuôi” – Đề án ưu tiên số 5”.

Tiểu ban được thành lập theo QĐ số 4065/QĐ-BNN-CN ngày 16/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tiểu ban do TS. Phạm Công Thiếu – Viện trưởng Viện Chăn nuôi làm Trưởng tiểu ban. Tham dự cuộc họp còn có các thành viên trong Tiểu ban và các Chuyên gia của vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, quyết định sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội, ngành Chăn nuôi đóng vai trò lớn trong tổng thể nền kinh tế của cả nước. Đề án tập trung xây dựng các nội dung chính trong chiến lược như: phát triển nhân lực, nâng cao hiệu quả khoa học công nghệ, khuyến nông và tăng cường năng lực quản lý. Tại cuộc họp, các thành viên đã thảo luận, góp ý về các nội dung trong bản dự thảo và giao cho các đầu mối tổng hợp, sớm hoàn thiện để báo cáo Bộ.

 

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi