Họp hội đồng xét giải thưởng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” cho các Cụm công trình Khoa học công nghệ cấp cơ sở

18/12/2020

Hôm nay 18/12/2020, tại số 9 Tân Phong, P. Thụy Phương, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Viện Chăn nuôi tổ chức họp Hội đồng xét giải thưởng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” cho các cụm công trình khoa học công nghệ cấp cơ sở.

Tham dự có Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; Các thành viên trong Hội đồng xét giải thưởng và các tác giả của các Cụm công trình được xét giải thưởng.

Tại Hội đồng xét giải thưởng cấp cơ sở lần này có 3 cụm công trình khoa học được đề xuất đó là:

1. Đề nghị xét Giải thưởng Hồ Chí Minh cho cụm công trình: Phát triển Chăn nuôi thủy cầm ở Việt Nam của các tác giả: TS. Nguyễn Văn Trọng; TS. Phùng Đức Tiến; PGS.TS. Hoàng Văn Tiệu; TS. Dương Xuân Tuyển; TS. Phạm Văn Trượng; TS. Nguyễn Văn Duy; TS. Nguyễn Quý Khiêm; ThS. Hoàng Thị Lan; ThS. Nguyễn Thị Ngọc Liên; KS. Ngô Văn Vĩnh; TS. Lương Tất Nhợ; TS. Trần Công Xuân; PGS.TS. Nguyễn Đăng Vang; ThS. Lê Thanh Hải; ThS. Nguyễn Thị Thúy Nghĩa; TS. Lê Xuân Đồng; TS. Vương Thị Lan Anh; ThS. Nguyễn Ngọc Dụng; TS. Nguyễn Thị Minh; ThS. Trần Thị Cương; TS. Nguyễn Thị Nga; ThS. Đồng Thị Quyên; TS. Nguyễn Thanh Sơn; ThS. Vũ Thị Thảo; TS. Bạch Thị Thanh Dân; TS. Lê Thị Nga; ThS. Vũ Đức Cảnh; KS. Doãn Văn Xuân; KS. Lương Thị Bột; KS. Lê Thị Phiên; TS. Mạc Thị Quý.

2. Đề nghị xét giải thưởng Nhà nước cho Cụm công trình: Chọn tạo và phát triển các giống gà lông màu hướng thịt và hướng trứng tại Việt Nam của các tác giả: TS. Phùng Đức Tiến; TS. Nguyễn Quý Khiêm; TS. Nguyễn Thanh Sơn; TS. Hồ Xuân Tùng; TS. Nguyễn Thị Nga; TS. Phạm Thùy Linh; ThS. Nguyễn Trọng Thiện; TS. Hoàng Tuấn Thành; TS. Lê Thị Nga; TS. Phạm Thị Minh Thu; ThS. Nguyễn Thị Tình; ThS. Đào Thị Bích Loan; TS. Trần Ngọc Tiến; ThS. Lê Ngọc Tân; ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh; ThS. Vũ Chí Thiện; ThS. Lê Thị Thu Hiền; ThS. Nguyễn Thị Mười; TS. Nguyễn Duy Điều; ThS. Nguyễn Mạnh Hùng.

3. Đề nghị xét giải thưởng Nhà nước cho Cụm công trình: Bảo tồn và khai thác nguồn gen vật nuôi bản địa Việt Nam của Viện Chăn nuôi giai đoạn 2000-2020 của các tác giả: TS. Phạm Công Thiếu; TS. Võ Văn Sự; PGS.TS. Hoàng Văn Tiệu; PGS.TS. Lê Thị Thúy; PGS.TS. Đinh Văn Bình; PGS.TS. Nguyễn Văn Đức; TS. Nguyễn Văn Trọng; TS. Ngô Thị Kim Cúc; TS. Nguyễn Thị Minh; TS. Nguyễn Thị Mai; KS. Lê Thị Bình; TS. Phạm Doãn Lân; ThS, Phạm Hải Ninh; TS. Nguyễn Công Định.

Tại cuộc họp, sau khi xem xét thành tích, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định, các thành viên trong Hội đồng, các đại biểu đã nhất trí xét tặng giải thưởng cho 3 cụm công trình Khoa học công nghệ trên. Hội đồng cũng đã đề nghị các tác giả của các Cụm công trình hoàn thiện hồ sơ để đề nghị  báo cáo  Hội đồng cấp Bộ.

Khâu Thị Định _ Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi