Hội nghị triển khai chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045

19/10/2020

Sáng ngày 19/10/2020, tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND Tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Hội nghị đã vinh dự chào mừng ông Phùng Đức Tiến – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; Ông Hoàng Hiếu Nghĩa – Phó chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An tới dự và chỉ đạo Hội nghị, cùng toàn thể quý vị đại biểu đại diện cho các Vụ, Cục, Viện, Trường, Hiệp hội, đặc biệt đại diện lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục chăn nuôi - thú y của 63 tỉnh thành trong cả nước.

Chủ tọa Hội nghị điều khiển phiên thảo luận

Đoàn phía Viện chăn nuôi tới dự Hội nghị có Viện trưởng – TS. Phạm Công Thiếu cùng đại diện Phòng Khoa học, Đào tạo & HTQT và Lãnh đạo các Trung tâm trực thuộc Viện.

Chiến lược phát triển Chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1520 ngày 06/10/2020. Nội dung Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn 2045 với quan điểm và mục tiêu phát triển: Phát triển chăn nuôi toàn diện, hiệu quả, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với chuỗi giá trị, kinh tế tuần hoàn, nâng cao giá trị gia tăng, bảo đảm an toàn sinh học, dịch bệnh và an toàn thực phẩm, đối xử nhân đạo với vật nuôi. Tăng cường nghiên cứu khoa học và ứng dụng nhanh các thành tựu khoa học và công nghệ của thế giới. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động trong chăn nuôi. Đến năm 2030, sản xuất chăn nuôi nước ta thuộc nhóm các quốc gia tiên tiến trong khu vực. Sản phẩm chăn nuôi đáp ứng yêu cầu chất lượng, an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và tăng cường xuất khẩu. Trên quan điểm và mục tiêu đó, Chiến lược đã đưa ra 10 giải pháp cụ thể để thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển chăn nuôi đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Kèm theo Quyết định số 1520/QĐ-TTg, Thủ tướng đã phê duyệt 05 đề án ưu tiên thực hiện chiến lược: Phát triển công nghiệp sản xuất giống vật nuôi; Phát triển công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi; Phát triển công nghiệp chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi; Phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi và Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh hoạt động khoa học – công nghệ, khuyến nông trong chăn nuôi và tăng cường năng lực quản lý nhà nước ngành chăn nuôi.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu khai mạc Hội nghị

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu chào mừng Hội nghị

 

TS. Phạm Công Thiếu – Viện trưởng Viện Chăn nuôi, trưởng tiểu ban xây dựng Đề án 5: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh hoạt động khoa học – công nghệ, khuyến nông trong chăn nuôi và tăng cường năng lực quản lý nhà nước ngành chăn nuôi – trình bày dự thảo Đề án trước Hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận về việc triển khai thực hiện 10 giải pháp trong Chiến lược, đặc biệt thảo luận về các nội dung trong dự thảo Kế hoạch hành động và dự thảo 05 Đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược.

TS. Nguyễn Trọng Tuyển - Phòng Khoa học Đào tạo và HTQT

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi