Hội nghị tổng kết dự án “Thành lập ngân hàng gen đông lạnh cho các giống lợn bản địa Việt Nam và phát triển hệ thống chăn nuôi bền vững để bảo vệ đa dạng sinh học”

03/03/2020

Hôm nay ngày 3/3/2020, tại Viện Chăn nuôi tổ chức Hội nghị tổng kết dự án “Thành lập ngân hàng gen đông lạnh cho các giống lợn bản địa Việt Nam và phát triển hệ thống chăn nuôi bền vững để bảo vệ đa dạng sinh học” được tài trợ bởi JICA và JST Nhật Bản.

Tham dự Hội nghị TS. Phạm Công Thiếu - Viện trưởng Viện Chăn nuôi; TS. Ngô Thị Kim Cúc – Phó Viện trưởng, giám đốc Dự án; TS. Kazuhiro Kikuchi – Viện nông nghiệp sinh học Nhật Bản, Cố Vấn trưởng; Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ; Đại diện Cục Chăn nuôi; Đại diện Vụ Khoa học; Đại sứ quán Nhật Bản, Văn phòng JICA Việt Nam; Các chuyên gia; Các đơn vị phối hợp và cán bộ thực hiện Dự án.

Sau bài phát biểu khai mạc Hội của Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu và của TS. Kazuhiro Kikuchi – Viện nông nghiệp sinh học Nhật Bản- Cố Vấn trưởng, Phó Viện trưởng TS.Ngô Thị Kim Cúc – Giám đốc Dự án đã trình bày Báo cáo Tổng kết dự án với những hoạt động và kết quả đạt được trong quá trình triển khai dự án.

- Thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu và ngân hàng đông lạnh dựa trên phân tích dòng giống của các giống lợn bản địa Việt Nam

- Phát triển các kỹ thuật sinh sản từ tinh và/hoặc phôi

- Các biện pháp bảo tồn và phát triển bền vững nguồn gen lợn nội

- Các hoạt động về đào tạo: Đã hỗ trợ đào tạo 2 nghiên cứu sinh và đào tạo 18 cán bộ nghiên cứu đi Nhật Bản tập huấn ngắn hạn về chẩn đoán bệnh truyền nhiễm; Vận hành ngân hàng đông lạnh, RT-PCR, FISH; Chăn nuôi – thú y, kiểm dịch, xây dựng thương hiệu.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

TS. Phạm Công Thiếu - Viện trưởng Viện Chăn nuôi khai mạc Hội nghị

 

TS. Kazuhiro Kikuchi – Viện nông nghiệp sinh học Nhật Bản- Cố Vấn trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị

Phó Viện trưởng TS.Ngô Thị Kim Cúc – Giám đốc Dự án đã trình bày Báo cáo Tổng kết dự án

Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

 

Khâu Thị Định

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi