Hội nghị khoa học và công nghệ giới thiệu một số thành tựu thuộc lĩnh vực chăn nuôi – thú y năm 2018-2019

16/11/2019

Được sự đồng ý của Bộ Nông nghiệp và PTNT, trong 2 ngày 14 và 15/11/2019, Viện Chăn nuôi đã tổ chức Hội nghị khoa học công nghệ giới thiệu một số thành tựu thuộc lĩnh vực Chăn nuôi – thú y năm 2018-2018 tại Ba Vì.

Tới dự Hội nghị có TS.Phạm Công Thiếu – Viện trưởng Viện Chăn nuôi; Đại diện Vụ khoa học công nghệ - Bộ Nông nghiệp; Đại diện Bộ Khoa học và công nghệ; Đại diện Cục Chăn nuôi; Đại diện các trường Đại học; Các nhà khoa học.

Chăn nuôi – Thú y là ngành nghề quan trọng trong cơ cấu nông nghiệp cũng như kinh tế của Việt Nam. Bên cạnh vai trò bảo đảm an toàn và an ninh lương thực, Chăn nuôi – Thú y cũng góp phần quan trọng trong sức khỏe thể chất và tinh thần cho con người. Trong thời gian vừa qua, ngành Chăn nuôi – Thú y gặp không ít khó khăn về dịch bệnh, thương mại, vấn đề biến đổi khí hậu. Những vấn đề này đặt ra những thách thức cho ngành nhưng cũng chính là động lực, cơ hội để ngành thay đổi và phát triển. Đó chính là lý do mà những nhà nghiên cứu khoa học, quản lý nhà nước cùng nhau gặp mặt để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và nhất là những cập nhật mới nhất về khoa học để cùng nhau vượt qua thách thức mới…

Hội nghị: Bao gồm nhiều thông tin khoa học bổ ích được trình bày qua các bài tổng quan trong bao gồm: Một số kết quả nghiên cứu về chăn nuôi – thú y nổi bật; Giới thiệu một số giống vật nuôi mới được chuyển giao vào thực tiễn sản xuất trong 2 năm gần đây; Kết quả nghiên cứu về chăn nuôi – thú y của Học Viện nông nghiệp Việt Nam năm 2018-2019; Kết quả nghiên cứu về lĩnh vực thú y của Viện Thú y năm 2018-2019; Báo cáo tổng hợp kết quả  bảo tồn lưu giữ nguồn gưn vật nuôi năm 2018-2019; Tổng quan tình hình nghiên cứu và ứng dụng công nghệ gen, phôi trong chăn nuôi, triển vọng trong tương lai; Định hướng phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020-2030; Định hướng nghiên cứu lĩnh vực chăn nuôi – thú y giai đoạn 2020-2030.

Ngoài những thông tin khoa học và những thảo luận về thách thức và những cơ hội phát triển, hội nghị còn là nơi để người tham dự trao đổi, thảo luận và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực chăn nuôi – thú y.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu phát biểu khai mạc Hội nghị

 

 

 

 

 

Khâu Thị Định

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi