Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 khối văn phòng Viện

07/01/2020

Chiều ngày 7/1/2019 tại hội trường lớn, Viện Chăn nuôi đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2020 của khối văn phòng Viện. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có: Ban giám đốc Viện và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của khối văn phòng Viện.

Tại Hội nghị một số báo cáo đã được trình bày: Dự thảo báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm 2019 và phương hướng triển khai năm 2020; Dự thảo báo cáo công tác Tài chính văn phòng Viện năm 2019; Dự thảo báo cáo công tác Tài chính công đoàn văn phòng Viện năm 2019; Dự thảo báo cáo của Ban thanh tra nhân dân; Dự thảo báo cáo tổng kết thi đua 2019 và phát động thi đua năm 2020 của văn phòng Viện.

Dưới sự điều hành của đoàn chủ tịch, Hội nghị đã lắng nghe và trao đổi, thảo luận các báo cáo về các mặt đạt được và chưa đạt được trong năm qua, đồng thời cũng đề ra phương hướng cho năm 2020: Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tập trung vào các thế mạnh của Viện; Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, trang thiết bị, nguồn vốn được Nhà nước giao nhằm tăng hiệu quả nghiên cứu khoa học và sản xuất dịch vụ trong Viện.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Viện trưởng - TS.Phạm Công Thiếu phát biểu tại Hội nghị

Phó Viện trưởng - TS.Ngô Thị Kim Cúc trao danh hiệu thi đua cho công đoàn viên đạt danh hiệu trong năm

Khâu Thị Định

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi