Đại hội Chi bộ Nghiên cứu Hệ thống và Môi trường chăn nuôi nhiệm kỳ 2020 - 2022

15/05/2020

Sáng 15/5, tại Hội trường tầng 2 nhà A Viện Chăn nuôi, Chi bộ nghiên cứu Hệ thống và Môi trường chăn nuôi đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Tham dự Đại hội có TS.Phạm Công Thiếu – Bí thư Đảng Ủy – Viện trưởng Viện Chăn nuôi; Đồng chí Đào Hùng Giang – đại diện Đảng Ủy Viện; Đại diện các Chi ủy Chi bộ trực thuộc khối Văn phòng Viện; Các đồng chí trong Chi bộ nghiên cứu Hệ thống và Môi trường chăn nuôi.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017- 2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022; báo cáo kiểm điểm cấp ủy; quy chế bầu cử và đề án nhân sự bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022. Cũng tại Đại hội, các đảng viên thuộc Chi bộ nghiên cứu Hệ thống và Môi trường chăn nuôi đã phát biểu nhiều ý kiến, tham gia thảo luận các báo cáo chính trị của Chi bộ mình.

Theo Báo cáo trình Đại hội, trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, cấp ủy Chi bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy cấp trên và chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên trong xây dựng Chi bộ vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy gồm đồng chí: Nguyễn Thành Trung là bí thư Chi bộ; Đồng chí Đặng Vũ Hòa là phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Một số hình ảnh tại Đại hội

 

 

Khâu Thị Định _ Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi