Tin Đào tạo

Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Bùi Quang Hộ

Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Bùi Quang Hộ

Ngày 26 tháng 9 năm 2016, tại Viện Chăn nuôi – Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 556/QĐ-VCN-ĐTTT ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Viện trưởng Viện Chăn nuôi) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Bùi Quang Hộ.
Thông báo: Quyết định số 543 về việc thực hiện khung chương trình đào tạo mới, đã sửa đổi

Thông báo: Quyết định số 543 về việc thực hiện khung chương trình đào tạo mới, đã sửa đổi

Quyết định số 543 về việc thực hiện khung chương trình đào tạo mới, đã sửa đổi

Danh mục các nhiệm vụ khoa học có thể tham gia đào tạo sau đại học năm 2016-2017

Danh mục các nhiệm vụ khoa học có thể tham gia đào tạo sau đại học năm 2016-2017
Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Đặng Hoàng Biên

Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Đặng Hoàng Biên

Ngày 14 tháng 6 năm 2016, tại Viện Chăn nuôi – Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 260/QĐ-VCN-ĐTTT ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Viện trưởng Viện Chăn nuôi) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Đặng Hoàng Biên. Đề tài: “Khả năng sản xuất và đa hình gen PRKAG3 của lợn Lũng Pù và lợn Bản”. Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống vật nuôi
THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN CỦA NCS Đặng Hoàng Biên

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN CỦA NCS Đặng Hoàng Biên

Đề tài luận án: “Khả năng sản xuất và đa hình gen PRKAG3 của lợn Lũng Pù và lợn Bản”. Chuyên ngành: Di truyền và Chọn giống vật nuôi Mã số: 62.62.01.08 Nghiên cứu sinh: ĐẶNG HOÀNG BIÊN Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. ĐINH VĂN CHỈNH 2. TS. TẠ THỊ BÍCH DUYÊN Cơ sở đào tạo: VIỆN CHĂN NUÔI
QĐ thành lập hội đồng khoa học đào tạo Viện Chăn nuôi

QĐ thành lập hội đồng khoa học đào tạo Viện Chăn nuôi

Vv thành lập hội đồng khoa học đào tạo Viện Chăn nuôi
Viện Chăn nuôi tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016.

Viện Chăn nuôi tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016.

Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2016.
Tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

Tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

Bộ GD&ĐT sẽ quy định chặt chẽ hơn điều kiện về đội ngũ giảng viên và quy trình kiểm tra xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế ở cơ sở đào tạo đối với trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
 
 
 
Thiết kế website