Yêu cầu quảng cáo về sữa Công ty sữa A2 bị Ủy ban Thương mại Liên bang (Mỹ) từ chối

18/12/2018

JIM DICKRELL

THÁNG 10 NĂM 2018

Cục Quảng cáo Quốc gia (The National Advertising Division-  NAD) mới đề cập đến khiếu nại quảng cáo của Công ty sữa A2 (a2MC) cho Ủy ban Thương mại Liên bang (the Federal Trade Commission) sau khi công ty này từ chối tham gia vào cuộc điều trẩn để xem xét những khiếu nại  quảng cáo đó. Các quảng cáo của công ty này dự định tuyên bố rằng sữa A2 "Dễ tiêu hóa hơn" và "Có thể giúp một số người tránh sự khó chịu".

NAD hoạt động dưới sự quản lý của Hội đồng Doanh nghiệp Tốt hơn (Council of Better Business Bureau), và cũng là Tổ chức Điều tra của hội đồng này. Các tuyên bố trên ban đầu được nhận được phản ứng thách thức bởi Liên đoàn Các nhà Sản xuất Sữa Quốc gia (National Milk Producers Federation - NMPF). NMPF khẳng định rằng, các tuyên bố về sữa A2 của công ty A2MC có lỗi vì dựa trên thiết kế nghiên cứu, phương pháp luận và lựa chọn quần thế không đáng tin cậy và cũng không đáng tin về mặt lâm sàng.

Võ Văn Sự dịch từ JIM DICKRELL OCTOBER 23, 2018: a2 Milk Claims Referred to Federal Trade Commission. https://www.milkbusiness.com/article/a2-milk-claims-referred-to-federal-trade-commission

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi