Tình trạng và quan điểm về công tác đánh giá di truyền quốc tế liên quan đến các hoạt động và với Tổ chức bò đực quốc tế (Interbull)

05/05/2020

R. Reents

Tổ chức Hệ thống Thông tin thống nhất Chăn nuôi (United Information Systems Animal Production (VIT), Verden, Đức Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Interbull

1. Vai trò

Dịch vụ đánh giá trâu bò đực giống quốc tế ( Interbull ) là một tiểu ban thường trực của Ủy ban quốc tế về Ghi chép Chăn nuôi ICAR) và, như một tổ chức phi lợi nhuận, chịu trách nhiệm thúc đẩy phát triển và thực hiện công tác đánh giá di truyền gia súc quốc tế. Interbull dành thành công qua việc phối hợp liên lạc và những nỗ lực nghiên cứu quốc tế và cung cấp một số dịch vụ cho các quốc gia thành viên thông qua các hoạt động của Trung tâm Interbull ở Uppsala, Thụy Điển.

2. Lịch sử

Interbull được gây dựng vào năm 1983 như là một liên kết giữa ICAR, Châu Âu

Hiệp hội chăn nuôi Châu âu (EAAP) và Liên đoàn Sữa quốc tế (IDF). Vào thời điểm đó, sự tăng

Trưởng thương mại tinh đực giống và con giống đương nhiên đã buộc các nhà tạo giống muốn có công việc so sánh chính xác giữa các con giống, ban đầu là trâu bò đực giống, trong phạm vi mỗi nước và giữa các quốc gia. Tuy nhiên công tác so sánh gặp khó khăn bởi:

• Sự khác biệt về các phương pháp đánh giá di truyền

• Sự khác biệt trong mục tiêu chọn lọc;

• Sự khác biệt trong mức độ di truyền;

• Sự khác biệt trong môi trường nuôi.

Kể từ đó, trao đổi quốc tế thông tin được cung cấp bởi Interbull đã giúp các nước thành viên phát triển phương pháp hiệu quả hơn để đánh giá di truyền bò.

Interbull đã trở thành một tiểu ban thường trực của ICAR vào năm 1988, được hỗ trợ bởi tổ chức phụ huynh là EAAP và IDF và cả FAO. Sau lời kêu gọi trông nom của Trung tâm Interbull, được thành lập vào năm 1991 theo hợp đồng với Khoa học nông nghiệp, Đại học Thụy Điển ở Uppsala, Thụy Điển, và với sự tài trợ từ Hội Nông dân Thụy Điển, Ngành công nghiệp sữa và Bộ nông nghiệp Thụy Điển.

Công việc đánh giá di truyền quốc tế đầu tiên diễn ra vào tháng Tám năm 1994 và dữ liệu là năng suất sữa Holstein và Ayrshire từ các nước Bắc Âu. Nửa năm sau, Interbull tiến hành lần đánh giá thứ hai dữ liệu sản lượng sữa từ chín quốc gia. Năm 1996, Liên minh châu Âu (EU) bổ nhiệm Trung tâm Interbull làm phòng thí nghiệm tham chiếu cộng đồng cho việc đánh giá bò.

3. Lợi ích

Hiện nay Interbull cung cấp nhân 4 nhóm lợi ích lớn cho các nước thành viên:

1. Truyền thông quốc tế: Lợi ích chính của thành viên của Interbull là việc trao đổi thông tin với các thành viên khác quốc gia thông qua việc tổ chức các cuộc họp, hội thảo, khảo sát, thuyết trình, ấn phẩm và Web -Site của nó là www.interbull.org. Hàng năm  Interbull năm tổ chức hội thảo quốc tế để trao đổi kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm giữa đại diện các nhà khoa học của ngành và các nhà di truyền trong lĩnh vực đánh giá di truyền của bò sữa. Biên bản hội thảo được công bố trên Tạp chí của Interbull.

2. Nghiên cứu và phát triển quốc tế.  Trung tâm Interbull cung cấp lãnh đạo quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển phương pháp for generating đánh giá di truyền quốc tế. Nó đạt được mục đích này thông qua phối hợp và bình phẩm các nghiên cứu được thực hiện trong quốc gia thành viên, cũng như chương trình riêng của mỗi nước.

3. Đánh giá di truyền quốc tế.  Interbull cung cấp dịch vụ đánh giá các đặc điểm quan trọng về kinh tế trong chăn nuôi bò sữa. Hiện tại có hơn 25 quốc gia đăng ký dịch vụ này.

4. Hỗ trợ kỹ thuật quốc tế:  Interbull cung cấp tư vấn và hỗ trợ cho các nước thành viên trên tất cả các vấn đề liên quan đến đánh giá di truyền vật nuôi. Công tác này bao gồm hướng dẫn cho nước phát triển hệ thống công tác đánh giá hoặc ghi chép số liệu chung, và bảng mã được khuyến cáo của việc thực hành hệ thống đánh giá quốc gia.

Thông qua những lợi ích của việc kết hợp nghiên cứu và thông tin từ khắp nơi trên thế giới, Interbull đóng góp một sự tiến bộ di truyền lớn hơn cho tất cả các thành viên quốc gia.

Các nước tham gia nhận được lợi ích của Interbull thông qua thanh toán phí thành viên hàng năm. Phí dịch vụ thêm được Trung tâm Interbull thu từ các nước có yêu cầu dịch vụ đánh giá di truyền quốc tế.

4. Dịch vụ đánh giá di truyền quốc tế

Đánh giá di truyền quốc tế là các biện pháp đánh giá trị di truyền xuyên quốc gia các tính trạng của từng bò đực giống. Năm 2007 các dịch vụ đánh giá di truyền quốc tế do Trung tâm đánh giá Interbull đã tiến hành đánh giá 6 nhóm giống (Brown Swiss, Guernsey, Holstein, Jersey, Red Dairy Cattle và Simmental) và 6 nhóm đặc điểm (sản xuất sữa, sức khỏe bầu vú, ngoại hình, tuổi thọ, và đặc điểm sinh sản và thụ thai) (Xem Bảng 1). Những tính trạng khác sẽ được đánh giá trong tương lai.

Bảng 1. Số lượng quần thể tham gia đáng giá trong tháng 2 năm 2007.

Brown Swiss

9

7

8

6

4

-

Guernsey

6

4

5

5

-

-

Holstein

24

20

23

19

12

11

Jersey

10

9

8

7

-

-

Red Dairy Cattle

10

8

10

9

5

-

Simmental

10

-

8

2

-

-

Tổng

69

48

62

48

21

11

 

Một số lượng đáng kể bò đực đã được đánh giá trong hệ thống này (Xem Bảng 2).

Bảng 2. Số đực giống trong Cơ sở dữ liệu hệ phả và

Giá trị giống có thể công bố về khả năng sản xuất

(tháng 2/2007).

 

Giống

Cơ sở dữ liệu hệ phả

Giá trị giống có thể công bố về khả năng sản xuất

Brown Swiss

59 131

7 249

Guernsey

2 315

892

Holstein

226 357

95 629

Jersey

19 448

7562

Red Dairy Cattle

29 703

10 945

Simmental

33 816

19 980

 

Interbull sử dụng một phương pháp khoa học tiên tiến thường được gọi là “Đánh giá Đa chiều Xuyên quốc gia” (MACE – Multiple Across Country Evaluation). MACE có hai lợi thế lớn hơn các phương pháp khác, đó là:

1. MACE kết hợp thông tin từ mỗi quốc gia nhờ vậy có thể sử dụng được yếu tố mối quan hệ của các con giống được đánh giá, trong phạm vi nội bộ một quần thể trong mỗi nước và cả các nước khác.

2. Tương tác kiểu gen của môi trường.  MACE tính đến khả năng sắp hạng lại các con giống giữa một số nước nhất định. Điều này xảy ra khi con vật cho năng suất cao hơn trong một số môi trường nào đó so với môi trường khác hoặc khi các quốc gia sử dụng các phương pháp đánh giá di truyền khác nhau. Vì lý do này, kết quả đều tính riêng cho từng nước. Quá trình này được thể hiện trong hình dưới đây.

Hình trên cho thấy đánh giá di truyền quốc tế được xác định cho đực giống từ các nước A và B

Thứ hạng của chúng có thể khác nhau so với thứ hạng được xếp mỗi nước sau khi được đánh giá lại qua MACE.

Danh sách riêng biệt của đánh giá di truyền quốc tế cho tất cả các đặc điểm và đực giống được cung cấp cho mỗi nước thành viên.

Sự đánh giá được thể hiện theo đơn vị riêng của từng nước và so với đó nhóm vật nuôi của đất nước. Việc này cung cấp lợi thế cho từng nước có thể nhận dạng những con giốn từ khắp nơi trên thế giới đó cho năng suất tốt nhất trong điều kiện chăn nuôi duy nhất của họ.

Năm 2006 một việc được quyết định làm giảm số lượt đánh giá từ 4 xuống 3 và xẩy ra vào tháng Giêng, tháng Tư và Tháng Tám. Lịch trình đánh giá mới có hiệu lực vào tháng Tám năm 2007.

5. Tổ chức

Interbull được quản lý bởi một Ban chỉ đạo (SC) do ICAR bổ nhiệm, gồm 9 thành viên từ các quốc gia khác nhau. Các mục tiêu của Ban Chỉ đạo là xây dựng chiến lược, đưa ra các ưu tiên, xây dựng kế hoạch công tác và ngân sách cho Interbull.

Từ năm 2003 Ban Chỉ đạo được hỗ trợ bởi hai nhóm chuyên gia: Ủy ban tư vấn khoa học (SAC) và Ủy ban kỹ thuật Interbull (ITC).

Mục tiêu của SAC là đề xuất phát triển phương pháp luận cần thiết để đảm bảo sự chỉ đạo chiến lược, tính hợp lý khoa học, và tiến độ thực hiện các dịch vụ Interbull dài hạn. Các mục tiêu của ITC là xác định và xem xét các vấn đề kỹ thuật mà có thể cần thiết vì sự cung cấp các dịch vụ chất lượng cao cho các nước tham gia trong công việc đánh giá di truyền quốc tế.

Các cuộc họp kinh doanh (Business) Interbull được tổ chức thường xuyên (mỗi năm một lần) với mục đích là báo cáo về các hoạt động của Trung tâm Interbull, trình bày các quyết định của Ban chỉ đạo trong đó có ngân sách, và cung cấp cho các tổ chức thành viên một diễn đàn thảo luận của các dịch vụ của Interbull, hiện tại và mong muốn. Kết luận và kiến nghị của cuộc họp kinh doanh Interbull được mang đến cho Ban chỉ đạo để quyết định.

Trung tâm Interbull là đơn vị hoạt động của Interbull. Trung tâm này cung cấp số dịch vụ sử dụng do người dùng trả tiền cho các quốc gia thành viên. Trong năm 2007, Interbull có 42 nước thành viên và sẽ có thêm nhiều nước có khả năng tham gia trong tương lai.

6. Các vấn đề hiện tại và sự phát triển

Như đã nêu, Interbull đã đạt đến một mức độ cao trong hợp tác giữa các bên liên quan đến việc trao đổi vật liệu di truyền. Số lượng các tính trạng nhiều và cung cấp khả năng để lựa chọn hiệu quả trong số các con giống tốt nhất từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, đối với nhiều tính trạng mới được đưa thêm gần đây thì các thuộc tính để so sánh giữa các quốc gia là không hợp lý như các tính trạng sản xuất sữa hoặc các đặc điểm kiểu tuyến tính, những tính trạng được hài hoà tốt. Với mối tương quan thấp giữa các tính trạng ở các nước khác nhau giá trị từ kết quả do MACE đánh giá đôi khi bị nghi vấn, vì trong danh sách nước ngoài các con giống không được xếp hạng ở vị trí hàng đầu. Nhưng MACE là một lựa chọn tốt hơn cho việc dự đoán giá trị giống quốc tế hơn là các phương trình chuyển đổi hoặc sử dụng bảng xếp hạng quốc gia riêng của họ (Bảng 3). Hài hòa về định nghĩa tính trạng, thu thập dữ liệu và quy trình đánh giá quốc gia là các chìa khóa để cải thiện các mối tương quan và làm hữu ích hơn việc xếp hạng xuyên quốc gia.

Bảng 3. Tương quan giữa các giá trị giống của đực giống được xác định bởi Interbull và Đức

   

Vú

Chân cẳng

Điểm tổng thể

 

Số đực giống

Interbull

Đức

Interbull

Đức

Interbull

Đức

Canada

28

          0,82

          0,71

          0,75

          0,49

          0,93

          0,80

Pháp

30

          0,78

          0,75

          0,77

          0,45

          0,74

          0,65

Italy

21

          0,74

          0,67

          0,75

          0,71

          0,82

          0,85

Mỹ

74

          0,84

          0,76

          0,74

          0,63

          0,82

          0,66

Nguồn: Van der Linde and Nooijen. 2004

Từ phía ngành chăn nuôi đôi khi có câu hỏi, đó là liệu có tối ưu khi đưa ra danh sách riêng biệt cho từng nước tham gia trong MACE. Trong ánh sáng các dự án như Proteje (Đánh giá chung các tính trạng sản xuất châu Âu) hoặc dự án liên kêt Đức và Pháp (VIT - INRA) mục đích để so sánh tốt hơn giữa các quốc gia. Nghiên cứu đến nay đã chỉ ra, là nếu chỉ sáp nhập các dữ liệu thô có thể có những hạn chế, khi tình huống cụ thể từ các nước cụ thể nào đó không thể được xử lý bởi một vài mô hình chung điều cần thiết khi cùng phân tích dữ liệu này.

Tuy nhiên, có một xu hướng đó - chủ yếu lý do hiệu quả - các nước nhập các quần thể đánh giá. Ví dụ như liên kết đánh giá của các nươc Bắc Âu, giữa Đan Mạch, Phần Lan và Thụy Điển và cũng thế giữa Áo, Đức và Luxemburg đối với dữ liệu bò Holstein. Nếu thu thập dữ liệu được hài hoà, thì tất cả các yếu tố môi trường được tính đến một cách hợp lý cho nó thì đây là một cách so sánh tốt trong phạm vi các quần thể, bởi vì tất cả các con giống (bò đực và bò cái) được so sánh trực tiếp trên một thước đo. Xu hướng khác là các phần mềm đánh giá được chia sẽ với các nước khác, ví dụ Kit sức sống để đánh giá tuổi thọ. Điều này loại bỏ đi nguồn khác về tương quan di truyền trong số các nước ít hơn sự thống nhất, điều mà do kiểu gen bởi tương tác quy trình đánh giá di truyền.

Cuộc họp gần đây của Interbul đã nêu bật vấn đề của chính sách xuất bản khác nhau trong

các quốc gia khác nhau. Quan sát đó là các bò đực đầu trong nước đang thiếu vắng trên quy mô nước ngoài do các chính sách công bố dẫn đến mất lòng tin trong việc đánh giá của Interbull. Đặc biệt là sự khác biệt trong biên soạn, ví dụ về số liệu tin cậy được sử dụng để công bố chính thức của bò đực giống trong và ngoài nước cần được làm hài hòa bởi cộng đồng Interbull.

Như là một bước đầu tiên, Interbull đã thực hiện một cuộc khảo sát trong các tổ chức thành viên để tăng minh bạch của chính sách xuất bản; kết quả của cuộc khảo sát này sẽ được trình bày tại cuộc họp tiếp theo Interbull và trên trang web của Interbull.

7. Hội thảo ngành công nghiệp ở Madison

Năm 2006 có quyết định của Ban chỉ đạo Interbull đó là giao tiếp với người dùng cuối của Đánh giá Interbull nên được tăng cường. Vì lý do đó có Interbull tổ chức một hội thảo kết hợp với Hội chợ triển lãm bò sữa thế giới ở Madison. Nhóm mục tiêu là cá nhân đang làm việc TNNT và tổ chức nhân giống, những đối tượng làm việc với con số của Interbull trong chương trình chọn lọc của họ. Mong đợi mọi người mời đến hội thảo này vào ngày 4 tháng 10 tại Madison, Wisconsin.

Để biết thêm thông tin về các vấn đề Interbull, xin xem: http://www.interbull.org

Võ Văn Sự dịch. Nguồn http://www.interbull.org

Video

Bảng tin giá cả thị trường

Đang cập nhậtBảng tin xuất bán con giống

Đang cập nhật


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi