Thử nghiệm kết luận việc giảm protein thô trong khẩu phần ăn của gà thịt có thể cải thiện phúc lợi của chim

15/10/2020

Evonik

Ngày 12 tháng 10 năm 2020, lúc 7:30 sáng

Giảm hàm lượng protein thô (CP) trong khẩu phần ăn của gà thịt có khả năng làm giảm đáng kể lượng nitơ (N) bài tiết và do đó cải thiện chất lượng con, sức khỏe đàn và phúc lợi của gà trong khi duy trì hiệu suất tăng trưởng.

Các thí nghiệm gần đây (van Harn và cộng sự, 2018, 2019) cho thấy việc giảm lượng CP trong khẩu phần xuống 30g/kg (~ 165 g/kg CP) không ảnh hưởng đến tăng trưởng hoặc các thông số thân thịt đồng thời cải thiện chất lượng lứa đẻ ở gà thịt đực từ 10 đến 35 ngày . Thí nghiệm được thực hiện với sự hợp tác của Quỹ Nghiên cứu Gia cầm tại Đại học Sydney, Úc (The Poultry Research Foundation at The University of Sydney, Australia).

Tương tự, trong một thử nghiệm gà thịt lớn hơn với 5.000 gà thịt (Facts&Figures, 2019; Lemme và cộng sự, 2019), năng suất tăng trưởng không bị ảnh hưởng khi giảm CP khẩu phần xuống ~ 180g / kg trong khi việc sử dụng N và chất lượng bàn chân được cải thiện, và khối lượng con đã giảm (P <0,05).

Những phát hiện này xác nhận rằng mức CP trong chế độ ăn có thể giảm xuống trong khi vẫn cân bằng cấu trúc axit amin (AA) mà không làm giảm hiệu suất. Điều này còn đi kèm với việc cải thiện quản lý chất thải / chất thải và sức khỏe và phúc lợi tổng thể của đàn. Tuy nhiên, dường như có một ngưỡng mà việc giảm CP tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất, đặc biệt là về hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) và tăng sự lắng đọng chất béo. Các nỗ lực để giảm thêm 'ngưỡng CP' tập trung chủ yếu vào các giới hạn AA như bổ sung một AA cụ thể hoặc kết hợp AA không thiết yếu (NEAA), sửa đổi tỷ lệ EAA: NEAA và tăng tỷ lệ AA thiết yếu, ví dụ: Thr, Arg và BCAA.

Việc giảm mức CP trong điều kiện iso năng lượng cũng đi kèm với những thay đổi đáng kể trong các yếu tố chế độ ăn uống như: i) hàm lượng khô dầu đậu tương giảm (dẫn đến mức phytate, chất xơ thô và K + thấp hơn, và mức bổ sung lysine HCl cao hơn); ii) mức độ bao gồm các loại ngũ cốc được tăng lên (do đó, lượng tinh bột trong khẩu phần ăn cao hơn) và; iii) mức độ bao gồm của dầu giảm (dẫn đến lượng chất béo thô trong khẩu phần thấp hơn và thay đổi tỷ lệ tinh bột: lipid).

Ảnh hưởng của các yếu tố này chưa được nghiên cứu rộng rãi. Trong bối cảnh này, các yếu tố sau được giả định có tác động đến việc sử dụng khẩu phần giảm CP và do đó đã được kiểm tra trong thử nghiệm này: 1) tăng tỷ lệ Met + Cys: Lys; 2) bao gồm ngũ cốc nguyên hạt trước viên để có khả năng cải thiện chức năng của mề và do đó sử dụng AA và chất dinh dưỡng; và 3) bao gồm nguồn "protein nhanh" (whey protein cô đặc) để có khả năng cải thiện động lực tiêu hóa tinh bột và protein.

Kết luận thí nghiệm:

Giảm CP trong khẩu phần từ 210 xuống 180 g / kg không có tác dụng phụ lên tăng trọng hoặc FCR ở gà thịt đực 14 đến 35 ngày tuổi. Giảm thêm từ 180 xuống 165g / kg làm tăng 2% lượng thức ăn ăn vào và giảm 5% FCR.

Lượng nước ăn vào (813 so với 628 g / con) và tỷ lệ nước trên thức ăn (2,19 so với 1,83) giảm tuyến tính và N giữ lại (55 so với 69%) tăng tuyến tính khi giảm CP khẩu phần từ 210 xuống 165 g / kg.

Hiệu quả sử dụng năng lượng (tỷ lệ AME: GE), giá trị AMEn và trọng lượng miếng mỡ bụng tăng tuyến tính cùng với việc giảm CP trong chế độ ăn.

Các chiến lược khác nhau được thử nghiệm không cải thiện đáng kể việc sử dụng khẩu phần 165 g / kg CP.

CP khẩu phần có thể giảm thành công 30 g / kg (~ 180 g / kg) ở gà thịt đực 14 đến 35 ngày mà không ảnh hưởng đến năng suất tăng trưởng và có thể mong đợi các lợi ích bổ sung như giảm lượng nước ăn vào và tỷ lệ nước: thức ăn.

Kết quả từ thí nghiệm này chứng minh rằng CP trong chế độ ăn có thể giảm thành công 30g / kg (~ 180g / kg) trong khi vẫn duy trì mức AA thiết yếu tối ưu, với việc bao gồm AA bổ sung mà không ảnh hưởng đến năng suất tăng trưởng, đồng thời giảm đáng kể lượng nước và nước: thức ăn tỷ lệ ở gà thịt đực 14 - 35 ngày. Không có chiến lược nào trong số ba chiến lược được thử nghiệm thành công trong việc chống lại sự suy giảm hiệu suất được quan sát ở mức CP là 165g / kg.

Võ Văn Sự dịch từ: Evonik.12 October 2020, at 7:30am.Trial concludes reducing crude protein in broiler diets can improve bird welfare. https://www.thepoultrysite.com/articles/trial-concludes-reducing-crude-protein-in-broiler-diets-can-improve-bird-welfare

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi