Quá trình TADD sẽ vô hiệu hóa virus ASF trong các đoạn đầu xe vận chuyển chứ?

25/03/2021

JENNIFER SHIKE ngày 22 tháng 3 năm 2021

Vận chuyển lợn đóng một vai trò lớn trong việc lây lan các mầm bệnh truyền nhiễm, bao gồm cả vi rút gây bệnh dịch tả lợn Châu Phi (ASF). Các nhà nghiên cứu của Đại học Nebraska đã tìm hiểu xem liệu có thể khử hoạt hiệu quả virus ASF khi có mặt các vật liệu hữu cơ như phân và chất độn chuồng thông qua việc sử dụng phương pháp sấy khô bằng nhiệt và khử nhiễm và (thermal-assisted drying and decontamination - TADD). TADD thường hoạt động ở nhiệt độ từ 63 ° C đến 71 ° C. Nghiên cứu này do Trung tâm Thông tin Sức khỏe Heo (SHIC) tài trợ, cho biết việc rửa bề mặt bằng nước ở nhiệt độ phòng, sau đó sấy đã khử trùng được vật liệu bị nhiễm.

Nghiên cứu đã được thực hiện tại Việt Nam, với sự tài trợ của SHIC thông qua khoản tài trợ của Dịch vụ Nông nghiệp Nước ngoài USDA. SHIC báo cáo rằng Hiệp Vũ, Trung tâm Vi rút học Nebraska và Khoa Khoa học Động vật, Đại học Nebraska-Lincoln, đã thiết kế nghiên cứu nhằm xác định thời gian sấy và nhiệt độ tối ưu cần thiết để bất hoạt hoàn toàn vi rút ASF trên bề mặt nhôm bị nhiễm phân lợn. Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra hiệu quả khử hoạt tính của các khay bị ô nhiễm trong ba điều kiện:

A. Nướng khay nhôm bị nhiễm bẩn ở 54 ° C và 63 ° C trong 5, 10 và 15 phút.

B. Rửa bề mặt khay bằng nước ở nhiệt độ phòng, sau đó nướng ở 54 ° C và 63 ° C trong 5, 10 và 15 phút.

C. Rửa bề mặt khay bằng nước, phun chất khử trùng (Virkon-S), sau đó nướng ở 54 ° C và 63 ° C trong 5, 10 và 15 phút.

Hai phương pháp khác nhau, bao gồm PCR để phát hiện DNA bộ gen của vi rút và phân lập vi rút để phát hiện vi rút lây nhiễm, đã được sử dụng để đánh giá hiệu quả của các phương pháp điều trị, báo cáo của SHIC.

Trong điều kiện A, các mẫu gạc được thu thập từ các khay bị ô nhiễm ở tất cả các thời điểm sau khi ủ ở 54 ° C và 63 ° C đều dương tính bằng PCR, cho thấy rằng xử lý nhiệt không thể loại bỏ DNA bộ gen của vi rút, báo cáo của SHIC. Tuy nhiên, các mẫu gạc lấy từ khay bị ô nhiễm ở 5 phút sau khi ủ ở 54 ° C hoặc 63 ° C đều âm tính bằng cách phân lập vi rút, cho thấy rằng việc giữ vi rút ASF trong phân ở 54 ° C trong năm phút là đủ để bất hoạt vi rút .

Trong điều kiện B và C, chỉ có hai mẫu gạc thu được sau khi rửa và nướng là dương tính bằng PCR ở giá trị Ct cao (ví dụ: 37,03). Các mẫu gạc này âm tính với việc phân lập vi rút, theo báo cáo của SHIC.

Trong các điều kiện của nghiên cứu này, rửa khay bằng nước ở nhiệt độ phòng, có hoặc không sử dụng chất khử trùng, và sau đó nướng, loại bỏ một cách hiệu quả vật liệu bị ô nhiễm khỏi khay.

Kết quả thu được từ nghiên cứu này cung cấp thông tin có giá trị cho việc phát triển các quy trình vệ sinh hiệu quả để khử trùng xe kéo động vật nhằm giảm sự lây lan của vi rút ASF, báo cáo của SHIC.

Nội dung khác từ Farm Journal's PORK:

Ngành công nghiệp thịt lợn đã được lợi như thế nào từ khoản đầu tư của nhà sản xuất trị giá 15 triệu đô la?

How Has the Pork Industry Benefited From $15-Million Producer Investment?

Dừng đuổi theo, vượt lên trước: Báo cáo SHIC về Tiến độ năm 2020

Stop Chasing, Get Out in Front: SHIC Reports on 2020 Progress

Đặt PRRS Strain 1-4-4 Lineage 1C trong Phối cảnh

Put PRRS Strain 1-4-4 Lineage 1C in Perspective

Không có Playbook nào cho Astrovirus loại 3, Sundberg nói

There’s No Playbook for Astrovirus Type 3, Sundberg Says

Dự báo bùng phát có thể là một trò chơi thay đổi cho ngành công nghiệp thịt lợn

Forecasting Outbreaks Could Be a Game-Changer for Pork Industry

Tia cực tím: Đừng để bị lừa bởi một cảm giác an toàn sai lầm

Ultraviolet Light: Don’t Be Misled by a False Sense of Security

Dựng hàng rào để ngăn chặn dịch bệnh ở lợn

Put Up Hurdles to Keep Swine Diseases Out

Nghiên cứu xem xét sự ô nhiễm của rơ-moóc chăn nuôi vào chuồng trại

Study Looks at Livestock Trailer Contamination to Barns

Võ Văn Sự dịch từ: JENNIFER SHIKE March 22, 2021. Will TADD Process Inactivate ASF Virus in Transport Trailers? https://www.porkbusiness.com/news/hog-production/will-tadd-process-inactivate-asf-virus-transport-trailers

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi