Probiotic cho lợn đầy hứa hẹn

03/06/2020

(Ảnh của Hội đồng thịt lợn quốc gia và kiểm tra thịt lợn)

Những hạn chế gần đây về việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi thách thức ngành thức ăn chăn nuôi, nhưng nghiên cứu từ Đại học Illinois cho thấy một sản phẩm chế phẩm sinh học - Clostridium butyricum - có thể thúc đẩy tăng trưởng tương tự như kháng sinh.

Không thể sử dụng kháng sinh, nên các chế phẩm sinh học hoặc vi khuẩn được cho ăn trực tiếp (DFM) đang được sử dụng ngày càng nhiều. Chúng tôi đã làm việc với DFM trong 10 năm qua và liên tục quan sát thấy hiệu suất tăng trưởng ở lợn, Hans nói, Hans H. Stein, giáo sư Khoa Khoa học Động vật tại Trường đại học Illinois và đồng tác giả của nghiên cứu.

Stein và các đồng tác giả đã cho 5 con lợn ăn chế độ ăn:  chế độ ăn kiểm soát không có kháng sinh và không có Clostridium butyricum; một chế độ ăn kiểm soát với kháng sinh tiêu chuẩn được thêm vào; và chế độ ăn thử nghiệm với 1.250, 2.500 hoặc 3.500 cfu mỗi kg Clostridium butyricum được thêm vào.

Lợn có hiệu suất tăng trưởng tốt hơn khi chúng tôi thêm Clostridium butyricum vào chế độ ăn so với chế độ ăn kiểm soát không có kháng sinh. Và hiệu suất tăng trưởng là như nhau đối với chế độ ăn thử nghiệm như chế độ ăn kiểm soát kháng sinh. Những kết quả này cho thấy Clostridium butyricum có thể được sử dụng để khôi phục một phần hoặc toàn bộ hiệu suất tăng trưởng bị mất khi các chất kích thích tăng trưởng kháng sinh được loại bỏ khỏi chế độ ăn cho lợn cai sữa, Mitch Stein nói.

Tại sao cho ăn vi khuẩn này có lợi cho sự tăng trưởng của lợn?
Nhóm của Stein đã xem xét một số khả năng, bao gồm cả những thay đổi đối với hình thái ruột của lợn.

Một hình thái tốt hơn ở đường ruột lợn có Clostridium butyricum. Lông nhung ruột, những ngón tay ’nhỏ xíu xếp dọc theo thành ruột, cao hơn một chút. Lông nhung ruột càng cao, chúng càng có thể hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng. Và điều đó có thể có nghĩa là hiệu suất tăng trưởng tốt hơn, Drake Stein nói.

Mặc dù Stein đã nghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao lông nhung đến khả năng tiêu hóa chất dinh dưỡng trong nghiên cứu này, nhóm của ông đã cho thấy hiệu quả liên quan đến DFM trong nghiên cứu trước đây.


Nhóm ông Stein cũng đánh giá cộng đồng vi sinh vật trong ruột; một số DFM khuyến khích sự phát triển của vi khuẩn tốt, và dẫn đến lợi ích thứ cấp. Trong khi các nhà nghiên cứu tìm thấy một số khác biệt nhỏ, họ không thể được quy cho chế độ ăn thử nghiệm.

Nhóm nghiên cứu cũng lưu ý giảm lợi ích khi tỷ lệ bao gồm Clostridium butyricum tăng lên, kết luận rằng liều 1.250 cfu mỗi kg là đủ để đạt được hiệu suất tăng trưởng ở lợn cai sữa.

Các DFM này, bao gồm Clostridium butyricum, dường như có tác dụng tích cực khá nhất quán trong chế độ ăn cho lợn con. Tôi nghĩ rằng có một lý do chính đáng để họ sử dụng ngày càng nhiều trong ngành công nghiệp. Đó là một khoản hoàn vốn đầu tư tốt nếu bạn thêm chúng vào chế độ ăn kiêng, ông Stein nói.

Bài
nghiên cứu này có tên là “Vi khuẩn Clostridium butyricum được cho ăn trực tiếp trong chế độ ăn cho lợn cai sữa làm tăng hiệu suất tăng trưởng và có xu hướng tăng chiều cao lông nhung và độ sâu mật mã, nhưng không làm thay đổi sự phong phú của vi khuẩn đường ruột” (“Inclusion of the direct-fed microbial Clostridium butyricum in diets for weanling pigs increases growth performance and tends to increase villus height and crypt depth, but does not change intestinal microbial abundance”) đã được đăng tải trong tạp chí Journal of Animal Science  [DOI: 10.1093 / jas / skz372]. Các đồng tác giả bao gồm Gloria Casas, Laia Blavi, Tzu-Wen Cross, Anne Lee, Kelly Swanson và Hans Stein. Công việc được BASF hỗ trợ.

Thông tin thêm từ PORK của Tạp chí Farm:

Plant Capacity, Exports and Economics: What's Next for Pig Farmers? Công suất nhà máy, xuất khẩu và kinh tế: Điều gì tiếp theo cho người chăn nuôi lợn?
Are the Storm Clouds Clearing for Pork Producers?
Có phải đám mây đang dọn dẹp cho các nhà sản xuất thịt lợn?
Viral Pathogens Survive in Feed During 6,000-Mile Journey
. Các mầm bệnh virus sống sót trong thức ăn trong suốt hành trình 6.000 dặm

Võ Văn Sự dịch từ:  Lauren Quinn (University Of Illinois). May 18, 2020 11:52 AM Pig Probiotics Prove Promising. https://www.porkbusiness.com/article/pig-probiotics-prove-promising

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi