Ngành chăn nuôi gia cầm (USPOULTRY): Công bố báo cáo đầu tiên về việc sử dụng thuốc kháng sinh trên gà và gà tây Mỹ

15/08/2019

Thay đổi ấn tượng việc sử dụng kháng khuẩn và cải thiện việc quản lý kháng khuẩn.

 The Poultry Site (Trang web gia cầm)

Ngày 6 tháng 8 năm 2019, lúc 10:31 sáng

Hiệp hội Gia cầm & Trứng Hoa Kỳ (US Poultry & Egg Association) mới cho biết ràng họ đã đưa ra báo cáo lần đầu của ngành chăn nuôi gia cầm Hoa Kỳ về việc sử dụng thuốc chống vi khuẩn cho gà thịt (broiler chicken) và gà tây (turkey) trong khung thời gian năm năm qua. Là một phần trong cam kết về tính minh bạch và tính bền vững của nguồn cung cấp thực phẩm an toàn, ngành chăn nuôi gia cầm nhằm đạt được sự cân bằng giữa việc giữ đàn gia cầm khỏe mạnh và sử dụng thuốc kháng sinh có trách nhiệm, đặc biệt là những chất quan trọng về mặt y tế đối với sức khỏe con người.

Theo chỉ đạo nghiên cứu của Tiến sĩ Randall Singer, DVM, Tiến sĩ, thuộc Tập đoàn tư vấn Mindwalk, LLC, báo cáo này trình bày một bộ dữ liệu năm năm được thu thập từ 2013-2017 liên quan đến việc sử dụng thuốc kháng sinh ở gà và gà tây Mỹ trong suốt cuộc đời của chúng, từ trại giống đến ngày thu hoạch. Nó được chuẩn bị thông qua một bộ sưu tập có hệ thống các dữ liệu sử dụng thuốc kháng sinh tại trang trại để nắm bắt các chỉ dẫn bệnh và đường dùng thuốc qua đó dùng thuốc kháng sinh cho gia cầm.

Đưa ra một số khác biệt chính giữa gà và gà tây - cụ thể là sự khác biệt về trọng lượng, tuổi thọ, độ nhạy cảm với bệnh tật suốt đời và số liệu pháp y tế hiệu quả có sẵn - dữ liệu từ gà và gà tây không nên được kết hợp hay so sánh.

Những thay đổi chính giữa gà thịt trong chương trình năm năm:

Gà thịt nhận được thuốc khang  sinh trong trại giống giảm từ 93% xuống 17%

Việc sử dụng gentamicin của trại giống giảm khoảng 74%

Sử dụng kháng sinh trong thức ăn quan trọng về mặt y tế ở gà thịt giảm tới 95%. Ví dụ: tetracycline 95%, virginiamycin 60%

Sử dụng kháng khuẩn hòa tan trong nước quan trọng về mặt y tế ở gà thịt giảm tới 72%. Ví dụ: penicillin 21%, tetracycline 47%, sulfonamide 72%

Có một sự thay đổi được ghi nhận trong việc sử dụng thuốc kháng sinh không được coi là quan trọng về mặt y tế đối với con người (ví dụ, avilamycin và bacitracin BMD)

Những thay đổi chính ở gà tây trong chương trình năm năm:

Gà tây nhận được thuốc chống khuẩn trong trại giống giảm từ 96% xuống còn 41%

Việc sử dụng gentamicin của trại giống giảm khoảng 42%

Sử dụng kháng sinh trong thức ăn quan trọng về mặt y tế ở gà tây đã giảm: tetracycline 67%

Sử dụng kháng sinh hòa tan trong nước quan trọng về mặt y tế giảm đáng kể. Ví dụ: penicillin 42%, tetracycline 28%, lincomycin 46%, neomycin 49%, erythromycin 65%

Việc sử dụng thuốc chống khuẩn ở gà thịt và gà tây đã giảm đáng kể giữa năm 2013 và 2017, và có một vài lời giải thích chính cho việc này:

Những thay đổi trong quy định của FDA, được thực hiện đầy đủ vào tháng 1 năm 2017, đã loại bỏ hiệu quả việc sử dụng thuốc khang sinh quan trọng về mặt y tế cho mục đích sản xuất và đặt tất cả các thuốc kháng sinh quan trọng về mặt y tế được sử dụng trong thức ăn hoặc nước uống của gia cầm dưới sự giám sát thú y

Một công ty gia cầm tiếp tục tập trung vào phòng chống dịch bệnh, do đó giảm nhu cầu sử dụng thuốc chống khuẩn

Cải thiện việc lưu giữ hồ sơ của tất cả các cơ quan quản lý kháng khuẩn, là thành phần chính của quản lý thuốc kháng sinh.

Hơn nữa, các ngành công nghiệp gà thịt và gà tây đã tăng sản xuất động vật được nuôi mà không có chất kháng sinh.

Việc tham gia vào nỗ lực này là hoàn toàn tự nguyện. Ngành công nghiệp gia cầm đã nhận ra tầm quan trọng của công việc này và đã trả lời. Dữ liệu năm 2017 trong báo cáo này đại diện cho hơn 7,5 tỷ con gà (khoảng 90% sản lượng thịt gà hàng năm của Hoa Kỳ bởi các công ty lớn trong danh sách WATT P Gia cầm) và 160 triệu gà tây (khoảng 80% sản lượng gà tây hàng năm của các công ty lớn trên Danh sách gia cầm của WATT).

USPOULTRY Phó chủ tịch nghiên cứu, Tiến sĩ John Glisson, DVM, MAM, Tiến sĩ, khẳng định, Nghiên cứu này là bước đầu tiên để xác định cách sử dụng thuốc kháng sinh trong toàn bộ hệ thống sản xuất gia cầm của Hoa Kỳ và để thành công, chúng tôi cần sự tham gia của phần lớn các công ty. Chúng tôi không thể hài lòng hơn với phản ứng của ngành chăn nuôi gia cầm.

Mặc dù vậy, Glisson cảnh báo rằng vẫn còn những bệnh nghiêm trọng về chim (ví dụ viêm ruột hoại tử, viêm da gangren và bệnh colibacillosis) mà ngành chăn nuôi gia cầm có rất ít biện pháp can thiệp hiệu quả. Và khi chim mắc bệnh từ những bệnh này, chúng phải được trị liệu. Ông xác nhận rằng, thúc đẩy quản lý thuốc kháng sinh tốt ở gia cầm, trái với tài liệu đơn giản về giảm sử dụng, là mục tiêu cuối cùng của chúng tôi cho kết quả tốt nhất cho cả người dân và gia cầm.

Tiến tới năm 2019, Tiến sĩ Singer sẽ tiếp tục thu thập dữ liệu hàng năm từ các ngành công nghiệp gà thịt và gà tây và sẽ bắt đầu thu thập dữ liệu từ ngành công nghiệp trứng của Hoa Kỳ. Glisson dự đoán dữ liệu mới này sẽ cung cấp rõ ràng hơn về việc sử dụng thuốc kháng sinh trong từng đàn, nêu rõ, chúng tôi hy vọng dữ liệu chi tiết hơn về việc sử dụng thuốc chống khuẩn và lưu giữ hồ sơ trong những năm tới, hỗ trợ triệt để các nỗ lực của USPOULTRY để đảm bảo quản lý thuốc đúng cách. Giáo dục

Đường link báo cáo (tiếng Anh): https://protect-eu.mimecast.com/s/-AywCwmG9tMn8WuVcaCD?domain=uspoultry.org


Tóm tắt việc giảm sử dụng khang sinh trong ngành chăn nuôi gà thịt

• Các công ty gà thịt đã tham gia một cách tự nguyện và chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng sản lượng gà thịt của Hoa Kỳ

  • Các bộ dữ liệu sử dụng thuốc chống khuẩn đại diện cho 72% đến 93% gà thịt được sản xuất hàng năm dựa trên các công ty có trong danh sách công bố của WATT P Gia Hoa Hoa Kỳ
  • Dữ liệu sử dụng thuốc chống khuẩn đã được gửi cho năm 2017 bao gồm thông tin về khoảng 7.900.000.000 gà con được đặt, 7.500.000.000 gà bị giết mổ và 48.000.000.000 pound trọng lượng sản xuất

• Một số bệnh chủ chốt được nhắm mục tiêu bởi chính quyền chống khuẩn

  • Viêm ruột hoại tử, bệnh sùi mào gà, vẫn là một trong những bệnh quan trọng nhất của gà cần điều trị bằng kháng sinh
  • Colibacillosis, một loại bệnh E.coli ảnh hưởng đến gà, dẫn đến việc sử dụng nhiều chất chống khuẩn trong thức ăn và nước
  • Viêm da gangrenous, một bệnh clostridial khác, đòi hỏi một phần đáng kể của việc sử dụng kháng khuẩn tổng thể trong chăn nuôi gà

• Việc sử dụng thuốc chống khuẩn của trại giống giảm đáng kể giữa năm 2013 và 2017

  • Tỷ lệ xấp xỉ gà con được đặt đã nhận được thuốc chống khuẩn của trại giống đã giảm từ 93% năm 2013 xuống còn 17% vào năm 2017
  • Việc sử dụng gentamicin ấp trứng trong gà thịt giảm khoảng 74% từ năm 2013 đến 2017

• Việc sử dụng thuốc kháng khuẩn trong thức ăn rất quan trọng về mặt y tế đã giảm đáng kể

  • Sử dụng virginiamycin trong thức ăn giảm khoảng 60% từ năm 2013 đến 2017
  • Sử dụng tetracycline trong thức ăn giảm khoảng 95% trong giai đoạn 2013-2017
  • Một số sử dụng thuốc chống khuẩn trong thức ăn đã được phê duyệt đã bị ngừng sử dụng GFI # 213 Không có việc sử dụng tylosin trong thức ăn nào được phê duyệt ở gà thịt, và do đó việc sử dụng tylosin trong thức ăn đã giảm xuống trong năm 2017

• Có một sự thay đổi đối với các loại thuốc chống khuẩn không được coi là quan trọng về mặt y tế

  • bacitracin trong thức ăn vẫn là một loại thuốc chống khuẩn thường được sử dụng để phòng ngừa viêm ruột hoại tử
  • Sử dụng avilamycin trong thức ăn tăng trong năm 2017; Đây là một loại thuốc chống khuẩn không quan trọng về mặt y tế để phòng ngừa viêm ruột hoại tử

• Việc sử dụng kháng khuẩn hòa tan trong nước quan trọng về mặt y tế đã giảm đáng kể

  • Sử dụng penicillin tan trong nước giảm khoảng 21% từ năm 2013 đến 2017 và khoảng 42% kể từ mức cao nhất năm 2015
  • Sử dụng tetracycline tan trong nước giảm khoảng 47% từ năm 2013 đến 2017
  • Sử dụng lincomycin tan trong nước giảm khoảng 28% từ năm 2013 đến 2017 và khoảng 58% kể từ mức cao nhất năm 2015
  • Sử dụng sulfonamid tan trong nước giảm khoảng 72% từ năm 2013 đến 2017
  • Sử dụng tylosin tan trong nước giảm khoảng 46% trong giai đoạn 2013-2017

• Báo cáo này ghi nhận việc giảm đáng kể việc sử dụng các chất chống khuẩn quan trọng nhất về mặt y tế trong sản xuất gà thịt, bất kể lộ trình quản trị.

Võ Văn Sự dịch: The Poultry Site. 6 August 2019, at 10:31am. USPOULTRY announces the release of a first-ever report of antimicrobial use across US broiler chickens and turkeys.

https://thepoultrysite.com/news/2019/08/uspoultry-announces-the-release-of-a-first-ever-report-of-antimicrobial-use-across-us-broiler-chickens-and-turkeys

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi