Kết quả bước đầu triển khai mô hình cải tạo đàn dê địa phương bằng luân chuyển dê đực giống Boer chuyên thịt tại các tỉnh Nam Trung bộ năm 2019

30/12/2019

 

Thực hiện dự án mô hình “cải tạo đàn dê” thuộc dự án “Xây dựng mô hình cải tạo đàn dê, cừu bằng biện pháp luân chuyển đực giống chất lượng và áp dụng các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng để đạt năng suất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu” từ nguồn ngân sách Khuyến nông Trung ương. Từ đầu tháng năm vừa qua Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây đã phối hợp với Trung tâm Khuyên nông của 03 tỉnh phía Nam Trung bộ là Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Tổng số dê giống đã bàn giao cho 03 tỉnh là 128 con (12 con dê đực giống và 116 dê cái giống) và gần 1200 kg cám hỗ hợp dự án hỗ trợ

Qua theo dõi đánh giá tổng kết năm,  sau hơn từ hơn bốn tháng đến 9 tháng  bàn giao tùy từng mô hình, đàn dê đã thích nghi tốt và đã phối giống 70-80%, một số con phối giống trước khi chuyển ra mô hình đã sinh con được 2-3 tháng tuổi. Những mô hình triển khai từ năm 2018 các hộ đã cho thu nhập và nhân đàn giống lên từ 8 đến 10 con (Hộ ông Nguyễn Duy Tín xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận). Vào thời điểm này giá dê giống, thịt đang tăn rất cao, người chăn nuôi dê rất phấn khởi và đặc biệt là những hộ tham gia mô hình bà con đã và đang giữ đàn cái thuần và lai đã sinh ra của lứa trước để nhân đàn, đồng thời luân chuyển con đực giống theo kế hoạch của dự án.  

Với kết quả trên, chắc chắn mô hình sẽ góp phần cải tạo được đàn dê ở đia phương và góp phần tạo thêm công ăn việc làm và thu nhập cho người dân

Lý Thị Luyến _Trung tâm nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi