“Đã giảm sử dụng kháng sinh quan trọng về mặt y ở gà thịt bán ra thị trường”, Cơ quan Quản lý Thực và Dược phẩm Hoa Kỳ cho biết

22/01/2019

ThePoultrySite News Desk
25 tháng 12 năm 2018

Hoa Kỳ - Tuần trước FDA đã thông báo rằng việc bán và phân phối trong nước tất cả các loại thuốc chống vi trùng quan trọng về mặt y tế định sử dụng cho vật nuôi  sản xuất thực phẩm - đã giảm 33% giữa năm 2016 và 2017.

Báo cáo tóm tắt năm 2017 về thuốc chống vi trùng được bán hoặc phân phối để sử dụng cho vật nuôi sản xuất thực phẩm cũng cho thấy doanh thu và phân phối trong nước của tất cả các loại thuốc chống vi trùng quan trọng về mặt y tế đã giảm 43% kể từ năm 2015 (năm cao điểm bán / phân phối) và giảm 28% kể từ năm đầu tiên báo cáo doanh số bán hàng trong năm 2009.

Cụ thể đối với thịt gà, trong năm 2017 bán và phân phối thuốc chống vi trùng quan trọng về mặt y tế được phê duyệt để sử dụng cho động vật sản xuất thực phẩm, chỉ có khoảng 5% được dành cho gà.

Gà cũng chứng kiến ​​sự sụt giảm 47% doanh thu của các loại thuốc chống vi trùng quan trọng về mặt y tế trong giai đoạn 2016-2017. Dữ liệu này phản ánh toàn bộ năm đầu tiên thực hiện Hướng dẫn của FDA # 209 và # 213 (FDA Guidances #209 and #213.

"Tất cả chúng ta đều có vai trò trong việc bảo tồn hiệu quả của kháng sinh, cả ở người và động vật", Ashley Peterson, tiến sĩ, phó chủ tịch cấp cao của Hội đồng Công nghiệp  Gà quốc gia (NCC) về các vấn đề khoa học và quy chế.

"Chúng tôi tự hào nói rằng các nhà sản xuất gà đã là những người đi đầu trong việc chủ động thực hiện các bước để tìm ra các cách khác để kiểm soát bệnh trong khi giảm sử dụng kháng sinh, đặc biệt là những phương pháp quan trọng đối với y học của con người.

"Mặc dù dữ liệu bán hàng không có tác động trực tiếp đến sức khỏe con người hoặc kháng kháng sinh, nhưng dữ liệu mới này phản ánh việc giảm đáng kể doanh số và phân phối kháng sinh quan trọng về mặt y tế trong nông nghiệp động vật.

"Bất kể thực hành sản xuất, sức khỏe của chim của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi hỗ trợ quản lý và sử dụng kháng sinh có trách nhiệm khi cần thiết để điều trị và ngăn ngừa bệnh theo chỉ định của bác sĩ thú y được cấp phép."

Báo cáo tóm tắt trình bày dữ liệu bán hàng và phân phối cho năm dương lịch 2017 cho các loại thuốc chống vi trùng tích cực được bán trên thị trường được phê duyệt sử dụng cho động vật sản xuất thực phẩm theo nhóm thuốc, tầm quan trọng y tế, đường dùng, chỉ định và tình trạng phân phối, cũng như đặc trưng của loài ước tính của những doanh số và phân phối.

Báo cáo tóm tắt năm 2017 là báo cáo đầu tiên bao gồm dữ liệu được gửi sau khi thực hiện đầy đủ Hướng dẫn cho ngành công nghiệp (GFI) # 213. Dựa trên các khuyến nghị trong GFI # 213, tất cả các sử dụng sản xuất (ví dụ: thúc đẩy tăng trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn) của các thuốc chống vi trùng quan trọng về mặt y tế trong thức ăn hoặc nước uống của động vật sản xuất thực phẩm đã bị loại bỏ và các loại thuốc này hiện chỉ có thể được sử dụng cho mục đích điều trị giám sát thú y.

Theo báo cáo, năm 2017 bán và phân phối thuốc chống vi trùng quan trọng về mặt y tế được phê duyệt để sử dụng cho động vật sản xuất thực phẩm:

Tetracyclines chiếm 64%, penicillin cho 12%, macrolide cho 8%, sulfas cho 5%, aminoglycoside cho 5%, lincosamide cho 3%, và cephalosporin và fluoroquinolone mỗi phần dưới 1%.

Ước tính 42% được dự định sử dụng cho gia súc, ước tính 36% dự định sử dụng cho lợn, ước tính 12% dự định sử dụng cho gà tây, ước tính 5% dự định sử dụng cho gà và ước tính 5% được sử dụng cho loài khác / chưa biết.

Ước tính 80% cephalosporin, 72% sulfas, 48% aminoglycocide và 44% tetracycline được sử dụng cho gia súc. Ước tính 84% lincosamide và 40% macrolide được sử dụng cho lợn. Ước tính 61% penicillin được dự định sử dụng cho gà tây.

Cũng theo báo cáo, việc bán và phân phối thuốc chống vi trùng quan trọng về mặt y tế được phê duyệt để sử dụng cho động vật sản xuất thực phẩm:

Giảm 33% từ năm 2016 đến 2017

Giảm 43% từ năm 2015 (năm bán hàng cao điểm) đến năm 2017

Giảm 28% từ năm 2009 (năm đầu tiên bán hàng được báo cáo) đến năm 2017

Tetracyclines, đại diện cho khối lượng bán hàng nội địa lớn nhất (3.535.701 kg trong năm 2017), giảm 40% từ năm 2016 đến 2017

Võ Văn Sự dịch: Bàn Tin tức TheP BirdSite. 25 December 2018. Reduction in use of medically important antibiotics sold for chicken production, says FDA. http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/40815/reduction-in-use-of-medically-important-antibiotics-sold-for-chicken-production-says-fda/

Người dịch - Võ Văn Sự

Bảng tin giá cả thị trường

Đang cập nhậtBảng tin xuất bán con giống

Đang cập nhật


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi