Luận án

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN của Nghiên cứu sinh: PHẠM VĂN TIỀM

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN của Nghiên cứu sinh: PHẠM VĂN TIỀM
THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN: Đề tài luận án: “Đánh giá chọn lọc bò đực giống Holstein Friesian ở Việt Nam” của Nghiên cứu sinh: PHẠM VĂN TIỀM Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS-TS. Nguyễn Văn Đức 2. TS. Lê Văn Thông Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Đề tài luận án: “Đánh giá chọn lọc bò đực giống Holstein Friesian ở Việt Nam

Chuyên ngành: Chăn nuôi      

Mã số: 62.62.01.05                

Nghiên cứu sinh: PHẠM VĂN TIỀM

Người hướng dẫn khoa học:    1. PGS-TS. Nguyễn Văn Đức

                                                          2. TS. Lê Văn Thông

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Luận án là công trình khoa học đầu tiên tại Việt Nam về kiểm tra chọn lọc bò đực giống chuyên sữa Holstein Friesian được thực hiện đầy đủ 4 bước của phương pháp kiểm tra đực giống qua đời sau: Đời trước, bản thân, chị em gái và con gái.

- Chọn lọc được bò đực giống Holstein Friesian bằng giá trị giống ước tính thông qua sản lượng sữa chị em gái và con gái đạt độ chính xác cao.

- Thể hiện được hiệu quả về tiềm năng sữa của bò đực giống Holstein Friesian qua từng bước kiểm tra, đánh giá, chọn lọc bò đực giống chuyên sữa và khẳng định khi thực hiện đầy đủ 4 bước của phương pháp kiểm tra đực giống qua đời sau chọn được những cá thể bò đực giống tốt nhất.

 

Thay mặt tập thể

Giáo viên hướng dẫn khoa học

Nghiên cứu sinh

PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

Phạm Văn Tiềm

BRIEF INFORMATION OF PhD THESIS

 Title of thesis : "Evaluation and selection of Holstein Friesian dairy breeding bulls in Vietnam

Major: Animal production.     Code number: 62.62.01.05

Full name of PhD Student: TIEM PHAM VAN

Supervisors:     1. Associate Professor.Ph.D. DUC NGUYEN VAN

                        2. Ph.D. THONG LE VAN

Educational institution:  National Institute of Animal Sciences. 

THE NEW FINDINGS

   - The thesis is the first scientific work to sucessfully evaluate and select Holstein Friesian dairy breeding bulls though 4 selection steps of progeny testing: pedigree, individual, paternal half-sib sisters, and daughters in Vietnam.

- Selection of dairy Holstein Friesian bulls for milk yield based on EBV of the first lactation milk yield of paternal half-sib sisters and daughters has a high accuracy.

- The results of the thesis demonstrate that the effectiveness for each step of progeny testing for Holstein Friesian dairy bulls is different and the effectiveness for selection is the highest when 4 steps of progeny testing for Holstein Friesian dairy bulls fully implemented.

.

Supervisors

PhD Student

Assoc. Prof.-Ph.D. Duc Nguyen Van

Tiem Pham Van

Luan an chinh

luan án Tóm tat

Luan an tom tat English

 

 

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*

nvUHr

NeowYJ
1/6/2017 3:39:40 AM
Thông báo
Quảng cáo
Thư viện trực tuyếnĐào tạo sau đại họcĐào tạo theo nhu cầuBản tin Khoa học Công nghệQuy trình, kỹ thuật chăn nuôi, Thực hành chăn nuôiTạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Viện Chăn nuôi
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên