Luận án

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN của Nghiên cứu sinh: Hà Minh Tuân

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN của Nghiên cứu sinh: Hà Minh Tuân
THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN: “Nghiên cứu sản xuất tinh đông lạnh cọng rạ của trâu Việt Nam” của Nghiên cứu sinh: Hà Minh Tuân Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Mai Văn Sánh 2. TS. Lê văn Thông Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

                                                             

Tên luận án: “Nghiên cứu sản xuất tinh đông lạnh cọng rạ của trâu Việt Nam”

Chuyên ngành:                                 Chăn nuôi

Mã số:                                                62 62 01 05

Nghiên cứu sinh:                              Hà Minh Tuân

Người hướng dẫn khoa học:           1. PGS.TS. Mai Văn Sánh

                                                            2. TS. Lê văn Thông

Cơ sở đào tạo:                                   Viện Chăn nuôi

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Là công trình khoa học đầu tiên đã đánh giá được một số chỉ tiêu số lượng, chất lượng tinh dịch, khả năng sản xuất tinh đông lạnh của trâu Việt Nam và ảnh hưởng của mùa vụ đến khả năng sinh sản của trâu đực trong điều kiện khí hậu miền Bắc, Việt Nam.

- Đã xác định được môi trường pha loãng tinh dịch trâu và phương pháp đông lạnh tinh trùng trâu phù hợp với điều kiện thực tiễn sản xuất tinh đông lạnh ở Việt Nam.

- Khẳng định được Việt Nam sản xuất được tinh trâu đông lạnh dạng cọng rạ chất lượng cao phục vụ công tác giống trâu Việt Nam.

Người hướng dẫn khoa học

Nghiên cứu sinh

 

   

PGS.TS. Mai Văn Sánh

TS. Lê Văn Thông

Hà Minh Tuân

BRIEF INFORMATION OF PhD THESIS

            Title of thesis : "Study on production of frozen semen straw of Vietnamese native buffalo bulls”.

Major:                                               Animal production

Code number:                                  62.62.01.05

Full name of PhD Student:           Ha Minh Tuan

Supervisors:                                     1. Associate Professor, PhD. Mai Van Sanh

                                                            2. PhD. Le Van Thong

Educational institution:  National Institute of Animal Sciences. 

NEW FINDINGS

- The thesis is the first scientific work to assess some characteristics of semen quantity and quality, potential of frozen semen production in Vietnamese native buffalo bulls. Thesis  is also the first scientific work to examine effects of season on semen quality and quality of buffalo bulls in the Northern environmental condition in Vietnam.

- The thesis find out one extender and slow freezing method are suitable for production of frozen semen straw from native buffalo bulls. in Vietnam.

- Thesis also confirms that Vietnam can produce high-qualified frozen semen straws from buffslo bulls for swamp buffalo breeding.

 

Supervisors

PhD Student

 

   

Associate Professor, PhD Mai Van Sanh

  PhD. Le Van Thong

Ha Minh Tuan

xin mời xem tại đường link

luận án chính

Luận án tóm tắt

luận án tóm tắt English

Tóm tắt những điểm mới của luận án

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Thông báo
Quảng cáo
Thư viện trực tuyếnĐào tạo sau đại họcĐào tạo theo nhu cầuBản tin Khoa học Công nghệQuy trình, kỹ thuật chăn nuôi, Thực hành chăn nuôiTạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Viện Chăn nuôi
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
Thiết kế website