Thông tin cán bộ

Thông báo về công tác cán bộ trong tháng 08 năm 2017 của Viện Chăn nuôi

Thông báo về công tác cán bộ trong tháng 08 năm 2017 của Viện Chăn nuôi

Thông báo về công tác cán bộ trong tháng 08 năm 2017 của Viện Chăn nuôi
Thông báo về công tác cán bộ TRONG THÁNG 10/2016

Thông báo về công tác cán bộ TRONG THÁNG 10/2016

Trong tháng 10 năm 2016 Viện trưởng Viện Chăn nuôi ký ban hành các Quyết định có liên quan đến công tác cán bộ của các đơn vị thuộc Viện Chăn nuôi. Cụ thể như sau:
Thông báo về công tác cán bộ của Viện tháng 8/2016

Thông báo về công tác cán bộ của Viện tháng 8/2016

Trong tháng 8 năm 2016 Viện trưởng Viện Chăn nuôi ký ban hành các Quyết định có liên quan đến công tác cán bộ của các đơn vị thuộc Viện Chăn nuôi:
Thông báo  về công tác cán bộ của Viện tháng 5 và 6 năm 2016

Thông báo về công tác cán bộ của Viện tháng 5 và 6 năm 2016

Trong tháng 5 và 6 năm 2016 Viện trưởng Viện Chăn nuôi ký ban hành các Quyết định có liên quan đến công tác cán bộ của các đơn vị thuộc Viện. Cụ thể như sau:
Thông báo về công tác cán bộ của Viện Chăn nuôi tháng 4/2016

Thông báo về công tác cán bộ của Viện Chăn nuôi tháng 4/2016

Trong tháng 4 năm 2016 Viện trưởng Viện Chăn nuôi ký ban hành các Quyết định có liên quan đến công tác cán bộ ...
Quyết định về việc công nhận Ban thanh tra nhân dân Viện Chăn nuôi nhiệm kỳ 2016-2017

Quyết định về việc công nhận Ban thanh tra nhân dân Viện Chăn nuôi nhiệm kỳ 2016-2017

Quyết định về việc công nhận Ban thanh tra nhân dân Viện Chăn nuôi nhiệm kỳ 2016-2017
Thông báo: về công tác cán bộ của Viện tháng 11/2015

Thông báo: về công tác cán bộ của Viện tháng 11/2015

Trong tháng 11năm 2015 Viện trưởng Viện Chăn nuôi ký ban hành quyết định có liên quan đến công tác cán bộ của các đơn vị trực thuộc Viện Chăn nuôi. Cụ thể như sau:
Thông báo: về công tác cán bộ của Viện trong tháng 8 NĂM 2015

Thông báo: về công tác cán bộ của Viện trong tháng 8 NĂM 2015

Trong tháng 8 năm 2015 Viện trưởng Viện Chăn nuôi ký ban hành quyết định có liên quan đến công tác cán bộ của Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây thuộc Viện Chăn nuôi. Cụ thể như sau:
Thông báo
Quảng cáo
Thư viện trực tuyếnĐào tạo sau đại họcĐào tạo theo nhu cầuBản tin Khoa học Công nghệQuy trình, kỹ thuật chăn nuôi, Thực hành chăn nuôiTạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Viện Chăn nuôi
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
Thiết kế website