Thông báo

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Viện Chăn nuôi tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ Nông nghiệp cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Tuấn Thành.

Tên đề tài:   

Khả năng sản xuất của hai dòng gà lông màu hướng thịt LV4, LV5, đàn bố mẹ và thương phẩm qua 5 thế hệ chọn lọc”

Chuyên ngành:  Chăn nuôi

Mã số:                 62 62 01 05 

Thời gian: 8 giờ 30, ngày  06  tháng 02 năm 2018

Địa điểm:   Hội trường tầng 2 – Nhà A  - Viện Chăn nuôi

Thuỵ phương – Bắc Từ Liêm - Hà Nội.

       Kính mời các quý vị quan tâm đến dự!

                             PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ THÔNG TIN

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
Thiết kế website