Thông tin cán bộ

Thông báo về công tác cán bộ

Thông báo về công tác cán bộ

Trong  tháng 12 năm 2018 Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Chăn nuôi ký ban hành các Quyết định có liên quan đến công tác cán bộ của Viện. Cụ thể như sau:

1. Bộ môn Di truyền Giống vật nuôi

- TS. Ngô Thị Kim Cúc, Phó Viện trưởng thôi không kiêm Trưởng Bộ môn kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

- Giao nhiệm vụ Phụ trách Bộ môn cho TS. Phạm Văn Giới, Phó Trưởng Bộ môn kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

2. Trung tâm nghiên cứu Lợn Thụy Phương 

Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Duy Phẩm, Thạc sỹ nông nghiệp, tiếp tục giữ chức Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Lợn Thụy Phương kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

(Tin: Phòng Tổ chức Hành chính)

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Thiết kế website