Thông tin cán bộ

Thông báo về công tác cán bộ

Thông báo về công tác cán bộ

Trong  tháng 8 năm 2018 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký ban hành các quyết định có liên quan đến cán bộ Lãnh đạo Viện Chăn nuôi. Cụ thể như sau:

1. Quyết định số 3292/QĐ-BNN-TCCB của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ngày 20/8/2018; ông Nguyễn Thanh Sơn, Viện trưởng Viện Chăn nuôi được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2018.

2. Quyết định số 3336/QĐ-BNN-TCCB của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ngày 22/8/2018; ông Phạm Công Thiếu, Phó Viện trưởng được giao nhiệm vụ Phụ trách Viện Chăn nuôi kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2018.

(Nguồn tin: Phòng Tổ chức Hành chính Viện Chăn nuôi)

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
Thiết kế website