Thông tin cán bộ

Thông báo về công tác cán bộ

Thông báo về công tác cán bộ

Trong  tháng 6 và tháng 7 năm 2018 Viện trưởng Viện Chăn nuôi ký ban hành các Quyết định có liên quan đến công tác cán bộ của Viện, cụ thể như sau:

1. Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây 

a) Ông Phạm Văn Diệu, Kế toán trưởng Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây chuyển công tác kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

b) Điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Vũ Thị Ngọc Hà, Kế toán viên công tác tại Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì đến làm việc và giữ chức vụ Phụ trách kế toán Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

2. Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi  

Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Viết Hợi, Thạc sỹ nông nghiệp, Phó trưởng phòng Nghiên cứu và Bảo vệ sức khỏe vật nuôi của Trung tâm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018..

3. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Trung   

Ông Lý Văn Vỹ, Thạc sỹ nông nghiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Trung chuyển về công tác tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2018.

(Nguồn tin: Phòng Tổ chức hành chính - Viện Chăn nuôi)

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
Thiết kế website