Thông tin cán bộ

Thông báo về công tác cán bộ

Thông báo về công tác cán bộ

Trong quý 2 năm 2018 Viện trưởng Viện Chăn nuôi ký ban hành các Quyết định có liên quan đến công tác cán bộ của Viện, cụ thể như sau:

1. Văn phòng Viện Chăn nuôi

a) Bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Vũ Hòa, Tiến sỹ nông nghiệp, nghiên cứu viên chính, giữ chức Phó trưởng Bộ môn Kinh tế và Hệ thống chăn nuôi kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2018.

b) Điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Thị Bích Ngọc, Tiến sỹ nông nghiệp, nghiên cứu viên chính, Phó Phụ trách Bộ môn Nghiên cứu và Phát triển công nghệ chăn nuôi đến nhận công tác và giữ chức Phó trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn chăn nuôi kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2018.

2. Trung tâm nghiên cứu Lợn Thụy Phương 

Đồng ý cho ông Đặng Hoàng Biên, Tiến sỹ nông nghiệp, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Lợn Thụy Phương chuyển về làm việc tại Cục Chăn nuôi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018.

3. Phòng Thí nghiệm Trọng điểm công nghệ tế bào Động vật

Bổ nhiệm bà Nguyễn Khánh Vân, Tiến sỹ nông nghiệp, nghiên cứu viên chính, giữ chức Phó Giám đốc Phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ tế bào Động vật kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2018.

(Nguồn: Phòng Tổ Chức Hành chính Viện Chăn Nuôi)

 

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
 
Thiết kế website