Thông tin cán bộ

Thông báo về công tác cán bộ của Viện

Thông báo về công tác cán bộ của Viện

Từ ngày 11/10/2018 đến ngày 14/11/2018, Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Chăn nuôi đã ký các Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giao nhiệm vụ cho các cán bộ lãnh đạo quản lý trực thuộc Viện. Cụ thể như sau:

1. Bộ môn Di truyền Giống vật nuôi

TS. Phạm Văn Giới, Phó Trưởng Bộ môn được bổ nhiệm lại tiếp tục giữ chức vụ Phó trưởng Bộ môn Di truyền Giống vật nuôi kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2018.

2. Bộ môn Động vật quý hiếm và Đa dạng sinh học

ThS. Phạm Hải Ninh, Nghiên cứu viên, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Bộ môn Động vật quý hiếm và Đa dạng sinh học kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

3. Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương

 ThS. Lương Anh Dũng, Trưởng Trạm Lưu giữ và Cung ứng tinh đông lạnh gia súc được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

4. Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi

CN. Nguyễn Xuân Lộc, Kế toán trưởng Trung tâm, được bổ nhiệm lại tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

Một số hình ảnh

 

 

(Nguồn: Phòng Tổ chức Hành chính)

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên
 
 
 
 
 
 
Thiết kế website