Thông tin cán bộ

Thông báo: về công tác cán bộ của Viện trong tháng 8 NĂM 2015

Thông báo: về công tác cán bộ của Viện trong tháng 8 NĂM 2015
Trong tháng 8 năm 2015 Viện trưởng Viện Chăn nuôi ký ban hành quyết định có liên quan đến công tác cán bộ của Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây thuộc Viện Chăn nuôi. Cụ thể như sau:

Trong tháng 8 năm 2015 Viện trưởng Viện Chăn nuôi ký ban hành quyết định có liên quan đến công tác cán bộ của Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây thuộc Viện Chăn nuôi. Cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Hồng Chín, Thạc sỹ nông nghiệp, Nghiên cứu viên chính, Trưởng phòng Kế hoạch Khoa học Trung tâm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây.  

                      Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2015.

2. Bổ nhiệm có thời hạn bà Lý Thị Luyến, Thạc sỹ nông nghiệp, Nghiên cứu viên chính, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Khoa học Trung tâm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây.      

                      Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2015.

 

Nguồn: Phòng Tổ chức Hành chính, Viện Chăn nuôi

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Thông báo
Quảng cáo
Thư viện trực tuyếnĐào tạo sau đại họcĐào tạo theo nhu cầuBản tin Khoa học Công nghệQuy trình, kỹ thuật chăn nuôi, Thực hành chăn nuôiTạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Viện Chăn nuôi
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên