Thông tin cán bộ

THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA VIỆN TRONG THÁNG 3/2015

THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA VIỆN TRONG THÁNG 3/2015
Trong tháng 3 năm 2015 Viện trưởng Viện Chăn nuôi ký ban hành các quyết định có liên quan đến công tác cán bộ của Viện Chăn nuôi. Cụ thể như sau:

Trong tháng 3 năm 2015 Viện trưởng Viện Chăn nuôi ký ban hành quyết định có liên quan đến công tác cán bộ của Viện Chăn nuôi. Cụ thể như sau:

1. Điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Mười, Thạc sỹ nông nghiệp, nghiên cứu viên chính, Trạm trưởng Trạm nghiên cứu Gà Thụy Phương thuộc Trung tâm nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương đến nhận công tác và giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2015.

2. Ông Đào Đức Thà, Tiến sỹ nông nghiệp, nghiên cứu viên chính, Trưởng Bộ môn Sinh lý Sinh sản và Tập tính vật nuôi được nghỉ hưu kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2015.

3. Bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Lê Sơn, Tiến sỹ nông nghiệp, Phó trưởng Bộ môn Sinh lý Sinh sản và Tập tính vật nuôi, giữ chức Trưởng Bộ môn Sinh lý Sinh sản và Tập tính vật nuôi kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2015.

4. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Đại, Tiến sỹ nông nghiệp, tiếp tục giữ chức Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2015.

 

 

In trang này
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm gia súc lớn Trung ương
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ
Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì
Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Núi
Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Trung tâm Nghiên cứu Lợn Thụy Phương
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên